Home

Welkom op de website van de familie Van den Bergh. Deze website is mede mogelijk gemaakt door John van den Bergh. Al heel veel jaren verzamelt hij genealogische en historische gegevens over de familie Van den Bergh. Dit resulteerde uiteindelijk in een website, waar het door hem gevonden materiaal overzichtelijk werd gepresenteerd. En dat ging dan niet alleen om de genealogische feiten, maar ook werd uitgebreid aandacht besteed – in woord en beeld – aan de historische verhalen rondom de familie Van den Bergh.

Sinds 1985 is er ook gericht onderzoek gedaan door Rob van den Bergh. Rob is in archieven op zoek gegaan naar nieuwe informatie. Zijn zoon Marcel heeft het stokje min of meer van hem overgenomen. Naast eigen onderzoek heeft hij enkele professionele genealogische onderzoekers in de hand genomen, waaronder Wim Maas van het historisch onderzoeksbureau Bureau voor Historisch Maatwerk. Zij zijn op pad gegaan om gericht onderzoek te doen naar de ontstaansgeschiedenis van de familie Van den Bergh. Archieven in Nederland, maar vooral ook in Duitsland (waaronder het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Dusseldorf en Mosaik in Kleve) zijn bezocht, waarbij verrassende informatie boven tafel is gekomen die een nieuw licht werpt op de herkomst van de familie Van den Bergh. Daarom ook ontstond de behoefte een website te maken. En daarvan ziet u hier het resultaat. De informatie is bijgewerkt met alle nieuw verzamelde genealogische gegevens en met extra (historische) informatie en beeldmateriaal.

Op basis van deze nieuwe informatie is inmiddels wel duidelijk dat de oorspronkelijke theorie over de oudste generatie Van den Bergh niet langer houdbaar is. Wat we zeker weten is dat de oudst bekende voorvader Peter van den Bergh heette, maar dat zijn afstammelingen - en daarmee deze familielijn - niet voorkomen uit een huwelijk met een lid van de familie Dercks die de Roepaen in Ottersum in bezit had (zoals lange tijd werd aangenomen), maar met de uit het naburige Kessel - nu Duitsland - afkomstige Anna Wolters. Hierin wordt in het onderdeel herkomst van de familie verder op in gegaan, waarbij ook zijn relatie tot de Roepaen uit de doeken wordt gedaan. Tevens komen hier de theorieen van de verschillende onderzoekers aan de orde met betrekking tot de afkomst van Peter van den Bergh. Alhoewel de theorie Peter van den Bergh x Hermine Dercks dus achterhaald is, hebben we wel besloten de oorspronkelijke genealogie Peter aen die Roepaen te laten bestaan, naast de nieuwe genealogie Peter van den Bergh.

Door het ontbreken van essentiele archiefstukken in niet alleen Ottersum, maar ook in de omliggende dorpen is het (tot nu toe) niet mogelijk gebleken te achterhalen waar de oudst bekende voorvader Peter van den Bergh vandaan kwam. We weten dat hij in 1722 in Kessel of omgeving woonde, aangezien zijn eerste kind toen in Kessel werd gedoopt. Er is helaas geen trouwregister uit die tijd van Kessel, waar hij vermoedelijk wel is getrouwd aangezien Anna Wolters uit Kessel kwam. In ieder geval is hij niet uit Kessel zelf afkomstig, want in het doopboek Kessel, dat begint in 1675, komt hij niet voor. Echter, waar hij dan wel vandaan kwam is niet bekend. Er zijn vermoedens en theorieen, maar de harde bewijzen ontbreken - ondanks de diepgravende onderzoeken in diverse archieven - vooralsnog. We blijven zoeken en houden ons vast aan de gedachte dat ieder nieuw snippertje informatie weer kan bijdragen tot het oplossen van deze puzzel. Het onderzoek is dan ook nog niet gesloten! 

De familie heeft op verschillende plaatsen gewoond. Daarom is de opzet en indeling van de website aan deze vestigingsplaatsen opgehangen. De relatie tussen de familiegeschiedenis en de genealogische gegevens is eenvoudig te leggen door op het tijdvak te letten dat bij elke plaatsnaam is aangegeven. Ook is ervoor gekozen de familiegebeurtenissen in een bredere context te plaatsen en te illustreren met foto’s en afbeeldingen van originele kaarten en documenten, waardoor het verhaal meer tot leven komt.

Er is de mogelijkheid door middel van een zoekfunctie onder het item kwartierstaten je eigen kwartierstaat op te vragen. Ook is het mogelijk zelf foto’s toe te voegen en wijzigingen en toevoegingen binnen een gezin of familie aan te brengen. Want dat is wat we nogmaals willen benadrukken. Het is een website van de familie Van den Bergh. We hopen dan ook van ganser harte dat u hieraan uw steentje wilt bijdragen en uw wijzigingen via deze website aan ons wilt blijven doorgeven. Vragen of opmerkingen kunt u aan ons kwijt via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Rob van den Bergh
John van den Bergh
Marcel van den Bergh

 

In de houtfabriek te Oss, circa 1915, zaagt een door
stoomkracht aangedreven zaagmachine een boomstam tot
planken. Links op de foto staat Lambert van den Bergh,
rechts op de voorgrond zijn zoon Leo.

 

Vervolg: Geschiedenis van familie van den Bergh