Genealogie

Inleiding op de genealogie van de familie Van den Bergh uit het land van Cleve

Bij deze genealogie zijn vier overzichten gemaakt. Op de parentelen is een index met hyperlinks naar de passage in het betreffende overzicht bijgevoegd. Op de genealogie is geen index aanwezig van Lambertus van den Bergh.

Daarnaast zijn er van drie parentelen grafische schema's getekend. Deze kunt u downloaden via de link van het betreffende parenteel.

Het eerste overzicht betreft een parenteel van Peter van den Bergh. De informatie in deze parenteel komt voor een deel overeen met de informatie in de parenteel Peter aen die Roepaen, echter hierin is de oorsprong van de familie niet gelegen in de afstamming van de familie Van den Bergh uit een huwelijk tussen Peter van den Bergh en Hermine Dercks maar uit een huwelijk tussen Peter van den Bergh en Anna Wolters. Dat is op dit moment de meest gangbare theorie na aanvullende genealogische onderzoeken door een aantal professionele genealogen. Echter, omdat een echt bewijs hiervoor nog altijd niet is gevonden - en zeer waarschijnlijk ook nooit zal worden gevonden - is besloten beide parentelen in deze website op te nemen.

Het tweede overzicht betreft daarom de parenteel van Peter aen die Roepaen waarin de gegevens van de bewoners van de Roepaan te Ottersum, de nakomelingen van Peter. Hieronder zijn de oudst bekende generaties Van den Bergh. In deze parenteel wordt er vanuit gegaan dat Peter van den Bergh - en daarmee ook zijn nakomelingen - door middel van huwelijk met Hermine Dercks in bezit is gekomen van de Roepaen, vandaar de naam genealgie Peter aen die Roepaen. Bij een parenteel handelt het om de afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Het betreft een parenteel van vijf generaties.

Het derde overzicht betreft de parenteel van Petrus van den Bergh (1767) die zich in Gennep als brouwer vestigde. In deze parenteel zijn alleen de jongste generaties niet meegenomen omdat deze gegevens niet geheel compleet zijn. De parentelen zijn beschrijvend dus met veel details en bronvermelding opgesteld. Uit privacy overweging zijn geen woonplaatsen of adressen vermeld.

Het vierde overzicht is een genealogie opgemaakt volgens de voorschriften van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Dit is minder beschrijvend en wordt alleen in mannelijke lijn uitgewerkt. In dit overzicht zijn dus alle bekende mannelijke afstammelingen opgenomen van Lambert van den Bergh die zich in Oss vestigde.

Wilt u de generaties van den Bergh van nu terug naar de oudste voorvaders volgen dan kunt u die vinden in de kwartierstaat.

Vervolg: Parenteel van Peter van den Bergh