Genealogie Petrus (Peter) van den Bergh

 

pdfKlik hier om een schematische voorstelling van dit parenteel te downloaden

1 Petrus (Peter) van den Bergh is geboren in 1767, zoon van Jo(h)annes van den Bergh en Ernesta (Eugencota) (Erken (Eerke)) van Me(c)keren. Hij is gedoopt op 08-01-1767 in Gennep [bron: Doopboek R.K. Martinus te Gennep]. Bij de doop van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Peter van Mekeren en Elisabeth van den Bergh (1769-1829). Peter is overleden op 05-02-1838 in Vierlingsbeek, 71 jaar oud.
Beroepen:
vanaf ± 1785 Waard (Gastwirth)/Brouwer te Gennep
vanaf
± 1800 Koornmolenaar te Ottersum/Oeffelt/Kessel/Vierlingsbeek (1817 te Ottersum (akte 455, 29-011-1817, Vredegerecht van Boxmeer)
1832 te Oeffelt (akte 25-9-1832, Vredegerecht van Boxmeer))
Peter trouwde, 32 jaar oud, op 20-01-1799 in Gennep [bron: Lookroniek no 14, bLz 4] met Elizabeth van Dint(h)e(n)(r). Elizabeth is geboren in 1777 in Sambeek, dochter van Mathijs van Dint(h)e(r). Elizabeth is overleden 24-02-1857 in Vierlingsbeek.
Beroepen:
Renteniersdochter uit Sambeek [bron: Huwelijksregister/RA Maastricht]
Koornmolenaresse te Vierlingsbeek

Kinderen van Peter en Elizabeth:

1 Johanna van den Bergh, geboren op 10-02-1801 in Gennep [bron: John/Geboorteakte]. Johanna is overleden op 29-06-1870 in Vierlingsbeek, 69 jaar oud.
2 Hendrina Christina van den Bergh, geboren omstreeks 1805 in Gennep [bron: RA Maastricht]. Hendrina Christina is overleden in 1813 in Gennep, ongeveer 8 jaar oud.
3 Christina van den Bergh, geboren omstreeks 1808 in Kessel (Pruissen) Volgt 1.1.
4 Johannes (Jan) van den Bergh, geboren in 1810 in Kessel (Pruissen) Volgt 1.2.
5 Elizabeth van den Bergh, geboren omstreeks 1812 in Kessel (Pruissen) Volgt 1.3.
6 Hermanus van den Bergh, geboren omstreeks 1814. Hermanus is overleden omstreeks 1837, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Vermoedelijk overleden voor zijn vader omdat hij niet in de familieraad bij de benoeming van een toeziend voogd in maart 1838 over zijn broer en zuster wordt vermeld.
7 Arnoldus van den Bergh, geboren op 23-08-1817 in Kessel (Pruissen) [bron: Geboorte akte uit Kessel] Volgt 1.4.
8 Petronella van den Bergh, geboren omstreeks 1820. Petronella is overleden.
Toeziend voogd:
vanaf 12-03-1838 Na overlijden vader onder toeziend voogd broer Jan [bron: Regesten op het Vredegerecht Kanton Boxmeer]


1.1 Christina van den Bergh is geboren op 20-06-1808 in Kessel (Pruissen), dochter van Petrus (Peter) van den Bergh en Elizabeth van Dint(h)e(n)(r). Christina is overleden op 28-10-1890 in Vierlingsbeek, 82 jaar oud.
Diversen:
Verkoop van huis, moestuin en bouwland groot 42 roeden te Oeffelt om een schuld van 900 gulden na het overlijden van haar man te voldoen. [bron: Akte van deliberatie, vredegerecht Boxmeer, 24-01-1835]
Christina:
(1) trouwde met Gerardus K(C)labbers. Gerardus is geboren op 12-12-1789 in Oeffelt, overleden op 24-01-1832 in Oeffelt.
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, na 1832 met Gerardus Ebben. Gerardus is geboren op 06-02-1806 in St. Agathe, overleden op 20-10-1883 in Beugen.
Beroep:
vanaf 12-03-1838 Smid te Beugen [bron: Regesten Boxmeer]
Familieraad:
vanaf 12-03-1838 Deelnemer familieraad voor aanwijzen toeziend voogd minderjarige kinderen na overlijden van Petrus van den Bergh (schoonvader)
[bron: Regesten Boxmeer]

Kind van Christina en Gerardus K(C)Labbers:

1 Gerardus K(C)labbers, geboren in 1832 in Oeffelt. Gerardus is overleden.
Voogdij:
Over Gerard wordt als toeziend voogd benoemd: Godefridus Clabbers, smid te s´-Heerenberg.

Kinderen van Christina en Gerardus Ebben:

       1 Johanna Ebben, geboren op 07-04-1836 in Beugen en Rijkevoort.
       2 Petronella Ebben, geboren op 03-07-1839 in
Beugen en Rijkevoort.
       3 Geertruida Ebben, geboren op 25-09-1841 in
Beugen en Rijkevoort.
       4 Johana Ebben, geboren op 03-10-1846 in Beugen en Rijkevoort.


1.2 Johannes (Jan) van den Bergh is geboren in 1810 in Kessel (Pruissen), zoon van Petrus (Peter) van den Bergh en Elizabeth van Dint(h)e(n)(r). Jan is overleden op 15-03-1866 om 10:00 in Vierlingsbeek, 56 jaar oud. Bij de aangifte van het overlijden van Jan was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Claassen.
Beroep:
vanaf 1838 Broodbakker te Vierlingsbeek [bron: Regesten Boxmeer]
Diversen:
1832 Huisgenoot en zegelbewaarder op de molen van Mathijs van Dinter (grootvader) [bron: Akte 39 d.d. 16-4-1832]
Toeziend voogd:
vanaf 12-03-1838 op broer Arnoldus (20jr) en zus Petronella (18jr) na overlijden vader [bron: Regesten op het Vredegerecht Kanton Boxmeer akte 34]
Jan trouwde met Johanna Claassen. Johanna is geboren in 1800 in Sambeek, dochter van Johannes Claassen en Johanna Huijkers. Johanna is overleden op 19-11-1875 in Vierlingsbeek, 75 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster

Kinderen van Jan en Johanna:

1 Johanna van den Bergh, geboren op 30-12-1837 in Vierlingsbeek [bron: Boek 49, no. 16]. Johanna is overleden op 19-02-1839 in Vierlingsbeek, 1 jaar oud [bron: Akte 18].
2 Petronella Johanna van den Bergh, geboren op 03-04-1840 in Vierlingsbeek [bron: Boek 49, no. 17] Volgt 1.2.1.
3 Johannes Arnoldus van den Bergh, geboren op 01-03-1842 in Vierlingsbeek [bron: Boek 49, no 18] Volgt 1.2.2.
4 Lambertus Rudolphus van den Bergh, geboren op 14-03-1845 in Vierlingsbeek Volgt 1.2.3.


1.2.1 Petronella Johanna van den Bergh is geboren op 03-04-1840 in Vierlingsbeek [bron: Boek 49, no. 17], dochter van Johannes (Jan) van den Bergh en Johanna Claassen. Petronella Johanna is overleden op 04-11-1893 in Vierlingsbeek. Petronella Johanna:
(1) trouwde [bron: Verdelingsakte 29-3-1875] op 16-05-1870 te Vierlingsbeek met Jan Fransen. Jan is geboren op 23-10-1838 te Vierlingsbeek en overleden op 03-02-1908 te Vierlingsbeek.
Beroep:
Hoefsmid te Vierlingsbeek

Kinderen van Petronella en Jan:

       1 Johannes Arnoldus Fransen, geboren op 29-03-1871 in Vierlingsbeek.       
       2 Martinus Fransen, geboren op 19-06-1873 in
Vierlingsbeek.       
       3 Johannes Arnoldus Fransen, geboren op 27-04-1876 in
Vierlingsbeek.  
       
4 Lambertus Jacobus Fransen, geboren op 19-05-1877 in Vierlingsbeek.
       5 Antoon Martinus Fransen, geboren op 18-06-1880 in Vierlingsbeek.
       6 Johanna Maria Fransen, geboren op 15-10-1881 in
Vierlingsbeek.


 
1.2.2 Johannes Arnoldus van den Bergh is geboren op 01-03-1842 in Vierlingsbeek [bron: Boek 49, no 18], zoon van Johannes (Jan) van den Bergh en Johanna Claassen. Johannes Arnoldus is overleden op 25-01-1927 in Vierlingsbeek.
Kinderen:
8 kinderen waarvan Jan de oudste [bron: Persoonskaart Missionarissen vh H.Hart van Jezus]
Johannes Arnoldus trouwde op 16-04-1875 te Maashees en Overloon met Margaretha Zegers. Margaretha is geboren op 09-07-1849 te Meerlo en overleden op 30-04-1912 in Vierlingsbeek.

Kinderen van Johannes Arnoldus en Margaretha:

 

1 J.W. van den Bergh, Vierlingsbeek Missionaris

1 Gerard van den Bergh
, geboren in Vierlingsbeek. Gerard is overleden.
2 Johannes Wilhelmus (Jan) van den Bergh (afb. 1), geboren op 01-06-1876 in Vierlingsbeek. Jan is overleden op 15-02-1940 in Tilburg, 63 jaar oud.
Beroepen:
vanaf ?-09-1907 tot 27-07-1927 Missionaris te Nieuw-Guinea en Indonesie [bron: Persoonskaart Missionarissen vh H.Hart van Jezus]
vanaf 17-07-1931 tot 15-12-1937 Rector en Overste van het Rectoraat Sint Joseph te Tivoli-Eindhoven [bron: Persoonskaart Missionarissen vh H.Hart van Jezus]
vanaf 15-12-1937 tot 15-02-1940 Minister van het Missiehuis te Tilburg, tevens Directeur en Novicenmeester
van de broeders [bron: Persoonskaart Missionarissen vh H.Hart van Jezus]
3 Petrus Wilhelmus van den Bergh, geboren op 30-06-1877 in Vierlingsbeek, overleden op 03-04-1885 te Vierlingsbeek.
4Johannes Gerardus van den Bergh, geboren op 27-08-1878 in Vierlingsbeek, overleden op 18-12-1946 te Boxmeer. Gehuwd met Anna Gertruda Kopp.
5 Francisca Johanna van den Bergh, geboren op 08-02-1880 in Vierlingsbeek, overleden op 26-05-1944 te Vierlingsbeek. Gehuwd met
Renier Hubert Geurts.
  Volgt 1.2.2.1.
6 Peter Johannes van den Bergh, geboren op 24-07-1881 in Vierlingsbeek, overleden op 21-02-1933 te Dordecht. Gehuwd met
Maria Wiebenga.
7 Maria Johanna van den Bergh, geboren op 29-11-1882 in Vierlingsbeek, overleden op 04-02-1961 te Cuijk en Sint Agatha. 
Gehuwd met Bernardus Wilhelmus Wintels.
8 Theodora Petronella van den Bergh, geboren op 14-02-1885 in Vierlingsbeek.
9 Petronella Wilhelmina van den Bergh, geboren op 08-03-1886 in Vierlingsbeek, overleden op 06-08-1966 te Heeswijk.
10 Josephus Arnoldus van den Bergh, geboren op 25-03-1887 in Vierlingsbeek, overleden op 14-01-1968 te Vierlingsbeek.
Gehuwd met Martina Hendrika Johanna Fransen.
11 Maria Wilhelmina van den Bergh, geboren op 15-05-1889 in Vierlingsbeek, overleden op 02-02-1969 te Horn.

 

foto 3 voor invoegen

Het gezin van Johannes Arnoldus van den Bergh, Vierlingsbeek 1898.
Staand v.l.n.r.: pater Jan (Johannes Wilhelmus), Piet (Peter Johannes), Jo (Maria Johanna), Gerrit (Johannus Gerardus),
Ciska (Francisca Johanna), Dorthé (Theodora Petronella, zuster Anna Margaretha), Nella (Petronella Wilhelmina, zuster
Arnoldina) en Marietje (Maria Wilhelmina, zuster Martina).
Zittend v.l.n.r.: vader Jan (Johannes Arnoldus), moeder Griet (Margaretha Zeegers) en Jozef (Josephus Arnoldus).

 

1.2.2.1 Francisca Johanna van den Bergh is geboren op 08-02-1880 in Vierlingsbeek, dochter van Johannes Arnoldus van den Bergh en Margaretha Zegers. Francisca Johanna is overleden op 26-05-1944 in Vierlingsbeek, 64 jaar oud [bron: Bidprentje].
Bedrijf:
Electrische Timmerij te Vierlingsbeek [bron: Persoonskaart Missionarissen vh H.Hart van Jezus]
Francisca Johanna trouwde op 28-09-1909 in Vierlingsbeek met Renier Hubert Geurts. Renier Hubert is geboren op 18-04-1880 in Vierlingsbeek, overleden op 07-10-1951 in Vierlingsbeek.

2 Lambertus
R.van den Bergh
3 foto Maria Antonia
Westers


1.2.3 Lambertus Rudolphus van den Bergh
(afb. 2 ) is geboren op 14-03-1845 in Vierlingsbeek, zoon van Johannes (Jan) van den Bergh en Johanna Claassen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: BR Oss 49/292]. Lambertus Rudolphus is overleden op 21-02-1924 om 20:00 in Oss, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1924 [bron: BS Oss akte 68].
Beroepen:
vanaf 1862 tot 12-09-1904 Timmerman [bron: BS Oss akte 46]
vanaf
1904 tot 1924 Kistenfabrikant/Houthandelaar [bron: John/G.A. Oss]
Diversen:
Stichter/eigenaar houtfabriek, Firma van den Bergh, later Firma gebroeders van den Bergh, gevestigd tussen Klaphekkenstraat/Molenstraat te Oss. Volgens Lijst van fabrikanten in Oss, 1914: Kistenmakerij met 22 werknemers [bron: John/Verdelingsakte]
Erfenis:
08-08-1912 Onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. [bron: Verdelingsakte 1924]
1925 Verdeling van nalatenschap van dochter Marie is gelijk met de verdeling van de nalatenschap van zijn vrouw en van hemzelf. [bron: John/Verdelingsakte]
Militie:
vanaf 10-06-1865 tot 09-06-1870 Inschrijving 1864 te Vierlingsbeek, Lichting 1865 [bron: Huwelijksbijlagen]
Onroerend goed:
Onder Oss, in de Rooyen [bron: Verdelingsakte]
Huizen onder Oss, in de Molenstraat, Klaphekkenstraat en Heuvel
Bosch onder Maashees
Lambertus Rudolphus trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1874 in Vierlingsbeek [bron: GA Oss, RA Den Bosch folio 27] met Maria Antonia Westers (afb. 3 ), 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lambertus Rudolphus en Maria Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Claassen en Willem van de Werff. Maria Antonia is geboren op 27-04-1845 in Uden [bron: John/P.K. zoon/G.A. Oss], dochter van Anthonius (Antoon) Westers en Wilhelmina Wijsbek. Maria Antonia is overleden op 14-07-1910 in Oss, 65 jaar oud.
Beroep:
1845 Dienstbode te Oss, na haar huwelijk huisvrouw. [bron: John/G.A. Oss]
Lidmaatschap:
Lid van de Eerewacht en Processie O.L.V. van Rust [bron: Bidprentje]

Kinderen van Lambertus Rudolphus en Maria Antonia:

4 Johannes Wilhelmus
van den Bergh ca 1900
5 Maria Joanna Wilhelmina
van den Bergh

1 Johanna Arnolda (Johanna) van den Bergh
, geboren op 06-02-1875 in Oss Volgt 1.2.3.1.
2 Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh, geboren op 13-01-1876 in Oss Volgt 1.2.3.2.
3 Johannes Wilhelmus (Jan) van den Bergh (afb. 4 ), geboren op 02-08-1877 in Oss [bron: Persoonskaart]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1877 [bron: BS Oss 1877 G-akte 9]. Jan is overleden op 11-04-1948 in Oss, 70 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Beroep:
Kistenfabrikant/Houthandelaar [bron: John/Persoonskaart]
Erfenis:
08-08-1912 Bij de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" mede eigenaar geworden in de vennootschap. [bron: Verdelingsakte 1924]
1925 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van zijn ouders. Elk kind (7) verkreeg een totaalbedrag van 8.754,885 gulden.
[bron: John/verdelingsakte]

Kinderen:
Gerucht, Kind verwekt bij fam. Keizers (oom van J.W. Leseman,geb. 2-5-1914) genaamd Toos, tijdens afwezigheid door vertrek naar Indie Dhr. Keizers. Familie bezit een cafe op de Heuvel in Oss, vertrekt later naar Amsterdam. Toos is later woonachtig te Amersfoort.
Jan bleef ongehuwd.
4 Wilhelmus Leonardus (Willem) van den Bergh, geboren op 15-04-1879 in Oss [bron: Persoonskaart] Volgt 1.2.3.3.
5 Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh, geboren op 15-07-1880 in Oss Volgt 1.2.3.4.
6 Franciscus Rudolphus van den Bergh, geboren op 23-11-1881 in Oss. Franciscus Rudolphus is overleden op 13-12-1881 in Oss, 20 dagen oud [bron: Akte 238].
7 Hermanus Josephus (Herman) van den Bergh, geboren op 25-10-1882 in Oss Volgt 1.2.3.5.
8 Lambertus Rudolphus Antonius (Bart) van den Bergh, geboren op 22-10-1884 om 16:00 in Oss [bron: Geboorte aangifte] Volgt 1.2.3.6.
9 Maria Johanna Wilhelmina (Marie) van den Bergh (afb. 5 ), geboren op 13-12-1885 om 01:00 in Oss [bron: Geboorte aangifte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1885 [bron: BS Oss 1885 G-akte 234]. Marie is overleden op 03-03-1922 in Rosmalen (Coudewater), 36 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1922 te Rosmalen (Coudewater) [bron: John/Bidprentje].
Notitie bij overlijden van Marie: Aangifte in Oss ambtshalve, een bijzondere akte overgenomen uit Rosmalen.
Diversen:
Er is een brief d.d. 13-1-1922 aan haar broer Bart (Lambertus). [bron: John]
Erfenis:
vanaf 08-08-1912 Medevennoot in de houtfabriek na het overlijden van haar moeder. [bron: Kadaster]
Marie bleef ongehuwd.
10 Josephus Franciscus van den Bergh, geboren op 31-10-1890 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1890 [bron: BS Oss 1890 G-akte 264]. Josephus Franciscus is overleden op 11-01-1891 in Oss, 2 maanden oud.

 

6 Johanna Arnolda 7 Henricus Johannes Pulles
ca. 1920


1.2.3.1 Johanna Arnolda (Johanna) van den Bergh
(afb. 6 ) is geboren op 06-02-1875 in Oss, dochter van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1875 [bron: BS Oss 1875 G-akte 6]. Johanna is overleden op 22-07-1938 in Oss, 63 jaar oud.
Erfenis:
08-08-1912 Door de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss", geen mede eigenaar meer in de vennootschap [bron: Verdelingsakte 1924]
1925 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van haar ouders. Elk kind verkreeg een totaal bedrag van 8.754,885 gulden.
[bron: John/Verdelingsakte]
Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 12-09-1904 in Oss [bron: BS Oss akte 46] met Henricus Johannes Pulles (afb. 7 ), 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Henricus Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Antonius Pulles, Antoon van den Bergh (1876-1944) en Willem van den Bergh (1879-1944). Henricus Johannes is geboren op 03-03-1871 in Oss, zoon van Johannes Petrus Pulles en Helena Smits. Henricus Johannes is overleden op 09-01-1949 in Oss, 77 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Beroepen:
Bouwkundig teekenaar/Bouwkundige [bron: BS Oss Huwelijkbijlagen akte 46]
Winkelier (Meubelmagazijn "De Vlijt" in de Heuvelstraat te Oss) [bron: BR Oss]

Kinderen van Johanna en Henricus Johannes:

8 Lena Pulles

1 Helena Maria Wilhelmina (Lena) Pulles
(afb. 8 ), geboren op 15-05-1906 in Oss [bron: Bidprentje]. Lena is overleden op 01-09-1976 in Grave, 70 jaar oud.
Zij heeft veel gedaan voor de Zonnebloem. [bron: Bidprentje]
Lena bleef ongehuwd.
2 Rudolphus Lambertus Antonius (Ruud) Pulles, geboren op 23-01-1912 in Oss [bron: Bidprentje] Volgt 1.2.3.1.1.
3 Johannes Adrianus Petrus (Jo) Pulles, geboren op 10-07-1913 in Oss [bron: Bidprentje] Volgt 1.2.3.1.2.


1.2.3.1.1 Rudolphus Lambertus Antonius (Ruud) Pulles is geboren op 23-01-1912 in Oss [bron: Bidprentje], zoon van Henricus Johannes Pulles en Johanna Arnolda (Johanna) van den Bergh. Ruud is overleden op 30-08-1967 in Oss, 55 jaar oud [bron: Bidprentje]. Hij is begraven op 02-09-1967 te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss [bron: Bidprentje].
Beroep:
Limonade fabrikant "Pluto-limonade gazeuse"
Functie:
Orgelspeler in de Kerk M.M.O. [bron: Bidprentje]
Ruud trouwde, 34 jaar oud, op 19-08-1946 [bron: Persoonskaart vader] met Cornelia Geertruida Maria (Corrie) Verbruggen, 26 jaar oud. Cornelia Geertruida Maria is geboren op 05-01-1920 [bron: Grafzerk]. Corrie is overleden op 23-07-1999 in Oss, 79 jaar oud [bron: Grafzerk]. Zij is begraven te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss.

9 Jo Pulles 2-4-1955 10 Marietje Pulles-van Sleeuwen
2-4-1955


1.2.3.1.2 Johannes Adrianus Petrus (Jo) Pulles
(afb. 9 ) is geboren op 10-07-1913 in Oss [bron: Bidprentje], zoon van Henricus Johannes Pulles en Johanna Arnolda (Johanna) van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1913 [bron: BS Oss 1913]. Jo is overleden op 26-07-1979 in Oss, 66 jaar oud [bron: Bidprentje]. Hij is begraven op 30-07-1979 te Oss, Begraafplaats Eikenboomgaard [bron: Bidprentje/grafzerk]. Jo trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1944 in Oss [bron: Persoonskaart vader] met Maria Catharina (Marietje) van Sleeuwen (afb. 10 ), 28 jaar oud. Maria Catharina is geboren op 14-09-1915 in Oss. Marietje is overleden op 26-01-1993 in Oss, 77 jaar oud. Zij is begraven te Oss, Begraafplaats Eikenboomgaard. Jo bleef kinderloos.

11 Antonius Josephus


1.2.3.2 Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh
(afb. 11 ) is geboren op 13-01-1876 in Oss, zoon van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Antoon is overleden op 11-11-1944 in Brummen (Eerbeek), 68 jaar oud [bron: Bidprentje]. Hij is begraven op 15-11-1944 te Loenen, later (okt,1945) Oss [bron: Bidprentje].
Beroepen:
tot ±1899 Timmerman [bron: Trouwakte]
vanaf
±1900 Winkelier op de Wal (Advertentie 29-11-1908 in dagblad de Stad Oss: gedistilleerde dranken en "de geurigste en lekkerste sigaren" alleen bij hem verkrijgbaar.) [bron: Diverse geboorte en overlijdens aktes]
vanaf <1910 Handelsreiziger/Koopman/gepensioneerd [bron: PK/John-BS Oss 1910 Huw. akte 18]
Erfenis:
Verdeling van nalatenschap zus Marie, verkregen door eerder overlijden moeder, gelijk met de verdeling van haar vader in 1925. [bron: John/Verdelingsakte]
08-08-1912 Door de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss", geen mede eigenaar meer in de vennootschap. [bron: Verdelingsakte 1924]
1924 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van zijn ouders. Elk kind (7) verkreeg een totaal bedrag van 8.754,885 gulden.
[bron: John/verdelingsakte]

12 Antonet Peeters
geb. 15-12-1876 (2)


Antoon:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1899 in St. Michielsgestel [bron: BS St. Michielsgestel 1899 H-akte 4] met Antonet (Antoinette) Peeters (afb. 12 ), 22 jaar oud. Antonet is geboren op 15-12-1876 in St. Michielsgestel [bron: PK-zoon], dochter van Johannes Peeters en Maria Merkelbach. Antoinette is overleden op 01-12-1912 in Oss, 35 jaar oud (oorzaak: na de geboorte van een levenloos kind). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1912 [bron: BS Oss akte 141].
Beroepen:
tot 12-04-1899 Dienstbode [bron: Trouwakte]
vanaf
±1900 Winkelier (Advertentie 29-11-1908 in dagblad de Stad Oss: gedistilleerde dranken en "de geurigste en lekkerste sigaren" alleen bij hem verkrijgbaar.)
[bron: Diverse geboorte en overlijdens aktes]
Voogdij:
Als haar voogd is Anton Peeters benoemd, molenaar te St. Michielsgestel, vanwege het overlijden van haar ouders. Toeziend voogd is Marinus van Osch, Landbouwer in Den Dungen [bron: Huwelijksbijlagen]
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 29-04-1913 in Veldhoven [bron: Persoonskaart] met Roza Maria (Rosa) Peters, 31 jaar oud. Roza Maria is geboren op 28-02-1882 in Luijksgestel [bron: Persoonskaart echtgenoot]. Rosa is overleden na 1944, minstens 62 jaar oud.

Kinderen van Antoon en Antoinette:

1 Maria Johanna van den Bergh, geboren op 02-02-1900 om 12:00 in Oss [bron: geboorte aangifte] Volgt 1.2.3.2.1.
2 Lamberta Johanna Maria (Berta) van den Bergh, geboren op 30-12-1900 in Oss [bron: PK] Volgt 1.2.3.2.2.
3 Johannes Antonius van den Bergh, geboren op 07-02-1902 in Oss [bron: PK] Volgt 1.2.3.2.3.
4 Johanna Maria Antoinette van den Bergh, geboren op 07-03-1903 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1903 [bron: BR Oss, akte nr 74]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Maria Antoinette waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Petrus Pulles (1840-1908) en Johannes Adrianus Pulles (1876-1930). Johanna Maria Antoinette is overleden.
Diversen:
vanaf 11-02-1916 Op 13 jarige leeftijd vertrokken naar een gesticht in Engelen [bron: Streekarchivaat Maasland, gezinssamenstelling van den Bergh - Peeters]
5 Josina Lamberta Maria van den Bergh, geboren op 06-07-1904 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1904 [bron: BS Oss 1904 G-akte 180]. Josina Lamberta Maria is overleden op 26-03-1905 in Oss, 8 maanden oud.
6 Lambertus Rudolphus Josephus van den Bergh, geboren op 09-07-1905 in Oss [bron: PK] Volgt 1.2.3.2.4.
7 Josina Lamberta Maria van den Bergh, geboren op 21-07-1906 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1906 [bron: BS Oss 1906 G-akte 168]. Josina Lamberta Maria is overleden op 07-08-1906 in Oss, 17 dagen oud.
8 Levenloos van den Bergh, levenloos geboren zoon, geboren op 28-07-1907 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1907 [bron: BS Oss 1907 O-akte 113].
9 Henrietta Maria Antoinette van den Bergh, geboren op 12-01-1909 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1909 [bron: BS Oss 1909 G-akte 11]. Henrietta Maria Antoinette is overleden.
Notitie bij Henrietta Maria Antoinette: Op 1-11-2003 aangevraagde persoonskaart niet aanwezig bij CBG
10 Juliana Leonarda Johanna van den Bergh, geboren op 12-04-1910 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1910 [bron: BS Oss 1910 G-akte 93]. Juliana Leonarda Johanna is overleden op 03-09-1910 in Oss, 4 maanden oud.
11 Antonia Maria van den Bergh, geboren op 26-03-1911 in Oss Volgt 1.2.3.2.5.
12 Naamloos van den Bergh, levenloos geboren dochter, geboren op 26-11-1912 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1912 [bron: BS Oss 1912 O-akte 140].

Kinderen van Antoon en Rosa:

1 Lucia Cornelia van den Bergh, geboren op 03-03-1915 in Oss Volgt 1.2.3.2.6.
2 Antonius Josephus (Ton) van den Bergh, geboren op 25-05-1923 in Arnhem Volgt 1.2.3.2.7.

 

13 fam. Ten Bruggecaten x Maria Johanna vd Bergh


1.2.3.2.1 Maria Johanna van den Bergh
(afb. 13 ) is geboren op 02-02-1900 om 12:00 in Oss [bron: geboorte aangifte], dochter van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Antonet (Antoinette) Peeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1900 [bron: BS Oss 1900 G-akte 24]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Rudolphus van den Bergh (1845-1924) en Henricus Johannes Pulles (1871-1949). Maria Johanna is overleden.
Notitie bij overlijden van Maria Johanna: Vermoedelijk jong overleden
Maria Johanna trouwde [bron: Rob van den Bergh] met Tom ten Bruggecate.

Kind van Maria Johanna en Tom:

1 Tom ten Bruggecate.


1.2.3.2.2 Lamberta Johanna Maria (Berta) van den Bergh is geboren op 30-12-1900 in Oss [bron: PK], dochter van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Antonet (Antoinette) Peeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1900 [bron: BS Oss 1900 G-akte 272]. Bij de aangifte van de geboorte van Berta was de volgende getuige aanwezig: Lambertus Rudolphus van den Bergh (1845-1924). Berta is overleden op 28-12-1989 in Amsterdam, 88 jaar oud [bron: PK]. Berta trouwde, 20 jaar oud, op 02-08-1921 in Arnhem [bron: PK] met Marius Antonius Vernimmen, 24 jaar oud. Marius Antonius is geboren op 21-04-1897 in Groningen, zoon van Franciscus Vernimmen en Cecilia Thöne. Marius Antonius is overleden op 30-05-1963 in Culemborg, 66 jaar oud.
Beroep:
Vertegenwoordiger [bron: PK] 

14 fam. J.A. vd Bergh x
J.M. Vroomen


1.2.3.2.3 Johannes Antonius van den Bergh
(afb. 14 ) is geboren op 07-02-1902 in Oss [bron: PK], zoon van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Antonet (Antoinette) Peeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1902 [bron: BS Oss 1902 G-akte 36]. Johannes Antonius is overleden op 04-06-1974 in Nijmegen, 72 jaar oud.
Beroepen:
Vertegenwoordiger [bron: PK]
Groothandel in luxe- en rokersartikelen [bron: PK]
Koopman [bron: PK]
Johannes Antonius:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1926 in Heerlen [bron: PK] met Johanna Maria Vroomen, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-11-1932 in Heerlen [bron: PK]. Johanna Maria is geboren op 23-07-1903 in Heerlen. Johanna Maria is overleden in Heerlen [bron: Rob van den Bergh].
Notitie bij overlijden van Johanna Maria: Ongeveer

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 09-07-1937 in Nijmegen [bron: PK] met Yvonne Eleonore Maria (Yvonne) Berendsen, 22 jaar oud. Yvonne Eleonore Maria is geboren op 18-06-1915 in Wisch. Zij is overleden op 19-12-1997 in Nijmegen [bron: Rob van den Bergh].

Kinderen van Johannes Antonius en Johanna Maria:

        1 Rudy A. van den Bergh, geboren 1926 in Heerlen, overleden op 17-12-1978.
        Hij huwde met Mia C. Simons. Zij kregen 16-11-1954 een kind, genaamd Marianne.
       

Kinderen van Johannes Antonius en Yvonne:

1 Rudy Jan van den Bergh, geboren op 04-01-1938 in Nijmegen Volgt 1.2.3.2.3.1.
2 Edith Yvonne van den Bergh, geboren op 16-02-1939 in Nijmegen Volgt 1.2.3.2.3.2.
3 Jan Harry Anton van den Bergh, geboren op 25-01-1946 in Nijmegen Volgt 1.2.3.2.3.3.
4 Robert Jan (Rob) van den Bergh, geboren op 25-08-1947 in Nijmegen Volgt 1.2.3.2.3.4.


1.2.3.2.3.1 Rudy Jan van den Bergh is geboren op 04-01-1938 in Nijmegen, zoon van Johannes Antonius van den Bergh en Yvonne Eleonore Maria (Yvonne) Berendsen. Rudy Jan is overleden op 07-09-1999 in Njmegen, 61 jaar oud.
Beroepen:
Gerechtsdeurwaarder
Mede-oprichter Junior Kamer Nijmegen
Rudy Jan trouwde, 23 jaar oud, op 12-10-1961 [bron: PK-vader] met M.H.J. Dijkstra, geboren op 11-12-1939 in Hulst.

Kinderen van Rudy Jan en M.H.J.:

1 Marion van den Bergh Volgt 1.2.3.2.3.1.2.
2 Désirée van den Bergh, geboren op 02-03-1963 in Nijmegen. 
3 Monique van den Bergh Volgt 1.2.3.2.3.1.1.
4 Patrick van den Bergh Volgt 1.2.3.2.3.1.3.


1.2.3.2.3.1.1 Monique van den Bergh, dochter van Rudy Jan van den Bergh en M.H.J. Dijkstra.

Kinderen van Monique uit onbekende relatie:

1 Didier van den Bergh, geboren op 09-08-1988 in Nijmegen. 
2 Xavier van den Bergh, geboren op 22-01-1991 in Nijmegen.


1.2.3.2.3.1.2 Marion van den Bergh, geboren op 26-09-1965 in Nijmegen, dochter van Rudy Jan van den Bergh en M.H.J. Dijkstra. Marion begon een relatie met Frank Mulder, geboren op 04-10-1961 in Nijmegen.

Kinderen van Marion en Frank:

1 Mariet Christina Mulder, geboren op 13-10-1991 in Nijmegen.
2 Marion Mulder, geboren op 26-07-1993 in Nijmegen.


1.2.3.2.3.1.3 Patrick van den Bergh, geboren op 12-10-1964 in Nijmegen, zoon van Rudy Jan van den Bergh en M.H.J. Dijkstra. Patrick begon een relatie met Jacomijn de Leeuw, geboren op 30-12-1969.

Kinderen van Patrick en Jacomijn:

1 Pien van den Bergh, geboren op 13-11-2001 in Amersfoort. 
2 Lotte van den Bergh, geboren op 11-02-2004 in Amersfoort.

 

1.2.3.2.3.2 Edith Yvonne van den Bergh is geboren op 16-02-1939 in Nijmegen, dochter van Johannes Antonius van den Bergh en Yvonne Eleonore Maria (Yvonne) Berendsen. Edith Yvonne trouwde, 22 jaar oud, op 20-07-1961 [bron: PK-vader] met H. (Henk) Scholts.

Kind van Edith Yvonne en Henk:

1 Ruby Hendrik Jan Scholts, geboren op 12-06-1963 in Nijmegen.


1.2.3.2.3.3 Jan Harry Anton van den Bergh is geboren op 25-01-1946 in Nijmegen, zoon van Johannes Antonius van den Bergh en Yvonne Eleonore Maria (Yvonne) Berendsen. Jan Harry Anton trouwde, 21 jaar oud, op 28-12-1967 [bron: PK-vader] met C.M. (Ineke) Spoek.

Kinderen van Jan Harry Anton en Ineke:

1 Eric van den Bergh. Eric is overleden op 05-03-1978 in Nijmegen.
2 Margot van den Bergh. Margot is overleden op 20-08-1980 in Nijmegen.
3 Mark van den Bergh, geboren op 06-03-1973 in Nijmegen.


1.2.3.2.3.4 Robert Jan (Rob) van den Bergh is geboren op 25-08-1947 in Nijmegen, zoon van Johannes Antonius van den Bergh en Yvonne Eleonore Maria (Yvonne) Berendsen.
Beroep:
Opticien/Audicien (Heeft een eigen optiekzaak in Nijmegen)
Rob trouwde, 21 jaar oud, op 09-01-1969 in Nijmegen [bron: archivariaat] met Johanna Wilhelmina Janssen, 20 jaar oud. Johanna Wilhelmina is geboren op 15-09-1948 in Nijmegen. Zij is een dochter van Johannes Theodorus Janssen, geboren 11-10-1912 in Ooij en overleden op 25-12-1975 in Nijmegen, en Johanna Maria Cornelissen, geboren op 25-07-1916 in Nijmegen en overleden op 21-02-2016 in Nijmegen.
Beroep:
Boekhoudster

Kinderen van Rob en Johanna Wilhelmina:

1 Marcel Robertus Johannes (Marcel) van den Bergh, volgt 1.2.3.2.3.4.1.
2 Raymand Rudy Jan van den Bergh, geboren op 30-03-1972 in Nijmegen.

 

1.2.3.2.3.4.1 Marcel Robertus Johannes (Marcel) van den Bergh, geboren op 15-08-1969 in Nijmegen. Hij huwt Viktoriya Petrivina Retynska, geboren 03-07-1975 in Sevastopol (Krim, Rusland). Zij is een dochter van Pjotr Vasiljevitj Khokhlov en Klavdia Timofeevna Retynska, geboren 28-06-1941 Barantjik (Rusland)

Kind van
Marcel en Viktoriya Petrivina:

1 Daniel Marcel Robertus van den Bergh, geboren op 29-03-2011 in Nijmegen.
 


1.2.3.2.4 Lambertus Rudolphus Josephus van den Bergh
is geboren op 09-07-1905 in Oss [bron: PK], zoon van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Antonet (Antoinette) Peeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1905 [bron: BS Oss 1905 G-akte 177]. Lambertus Rudolphus Josephus is overleden op 25-05-1978 in Utrecht, 72 jaar oud [bron: PK].
Functie:
Distribuant Voedselvoorziening bij Unilever (v d Bergh en Jurgens) [bron: PK]
Lambertus Rudolphus Josephus trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1930 in Nijmegen [bron: PK-echtgenoot] met Wilhelmina Hendrika Hubertina Majolein, 26 jaar oud. Wilhelmina Hendrika Hubertina is geboren op 07-10-1904 in Nijmegen. Wilhelmina Hendrika Hubertina is overleden.

Kind van Lambertus Rudolphus Josephus en Wilhelmina Hendrika Hubertina:

1 Marie Antoinette van den Bergh, geboren op 04-12-1932 in Eindhoven Volgt 1.2.3.2.4.1.


1.2.3.2.4.1 Marie Antoinette van den Bergh is geboren op 04-12-1932 in Eindhoven, dochter van Lambertus Rudolphus Josephus van den Bergh en Wilhelmina Hendrika Hubertina Majolein. Marie Antoinette trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1958 [bron: PK-vader] met N.J. Brandwijk.

15 Antonia Maria vd Bergh
geb. 26-3-1911


1.2.3.2.5 Antonia Maria van den Bergh
(afb. 15 ) is geboren op 26-03-1911 in Oss, dochter van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Antonet (Antoinette) Peeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1912 [bron: BS Oss 1909 G-akte no 83]. Antonia Maria is overleden op 27-08-1976 in Amsterdam, 65 jaar oud. Antonia Maria trouwde, 24 jaar oud, op 09-01-1936 in Amsterdam [bron: PK-echtgenote] met Francois Jacques Marie Classen, 29 jaar oud. Francois Jacques Marie is geboren op 30-09-1906 in Arnhem. Francois Jacques Marie is overleden op 10-09-1963 in Amsterdam, 56 jaar oud.

Kind van Antonia Maria en Francois Jacques Marie:

1 Marjet Henriëtte Classen, geboren op 11-01-1938 in Alkmaar Volgt 1.2.3.2.5.1.


1.2.3.2.5.1 Marjet Henriëtte Classen is geboren op 11-01-1938 in Alkmaar, dochter van Francois Jacques Marie Classen en Antonia Maria van den Bergh. Marjet Henriëtte trouwde, 24 jaar oud, op 13-12-1962 [bron: PK-moeder] met F.I.M. Bonke.

1.2.3.2.6 Lucia Cornelia van den Bergh is geboren op 03-03-1915 in Oss, dochter van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Roza Maria (Rosa) Peters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1915 [bron: BS Oss 1915 G-akte 73]. Lucia Cornelia is overleden.
Notitie bij Lucia Cornelia: Op 1-11-2003 aangevraagde persoonskaart niet aanwezig bij CBG.
Lucia Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1940 [bron: PK-vader] met H.A.J. Verborg.

1.2.3.2.7 Antonius Josephus (Ton) van den Bergh is geboren op 25-05-1923 in Arnhem, zoon van Antonius Josephus (Antoon) van den Bergh en Roza Maria (Rosa) Peters. Ton is overleden op 02-08-1999 in Tremezzo, Italië, 76 jaar oud [bron: PK]. Ton:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 31-07-1951 in Arnhem [bron: PK] met Johanna van Barneveld, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 31-05-1972 in Arnhem [bron: PK]. Johanna is geboren op 21-04-1926 in Arnhem.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 26-06-1972 in Eindhoven [bron: PK] met Johanna Justina Joosten, 34 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-11-1986 in Eindhoven [bron: PK]. Johanna Justina is geboren op 16-11-1937 in Arnhem.

Kinderen van Ton en Johanna:

1 Christiaan van den Bergh, geboren op 01-01-1954 in Eindhoven.
2 Edwin van den Bergh, geboren op 07-09-1958 in Eindhoven.
3 Rinus Anton van den Bergh, geboren op 27-09-1958 in Arnhem.
4 Robert van den Bergh, geboren op 01-09-1965 in Eindhoven.
5 Esther van den Bergh, geboren op 31-10-1968 in Eindhoven.

 

16 Wilhelmus Leonardus


1.2.3.3 Wilhelmus Leonardus (Willem) van den Bergh
(afb. 16 ) is geboren op 15-04-1879 in Oss [bron: Persoonskaart], zoon van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Hij is gedoopt op 16-04-1879 in BS Oss 1879 G-akte 3. Willem is overleden op 24-05-1944 in Oss, 65 jaar oud [bron: John/Bidprentje].
Beroepen:
tot 1904 Tekenaar [bron: BS Oss trouwakte 1904 no 46]
vanaf
>1904 Kistenfabrikant/mede-directeur/houthandelaar [bron: BS Oss 1910 huw. akte nr 18 en P.K.]
Erfenis:
Verdeling van nalatenschap zus Marie, verkregen door eerder overlijden moeder, gelijk met de verdeling van haar vader in 1925. [bron: John/Verdelingsakte]
vanaf 08-08-1912 Onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" [bron: Verdelingsakte 1924]
vanaf 1925 Houtfabriek, Firma van den Bergh, later Firma gebroeders van den Bergh, tussen Klaphekkenstraat/Molenstraat. Verdelingsakte 1925.
Totaal bedrag elk kind (7) verkregen 8.754,885 gulden. [bron: John/verdelingsakte]
Willem trouwde, 38 jaar oud, op 09-01-1918 in Oss [bron: BS Oss 1918 Huw. akte 2] met Maria Anna Theoplila Rutten, 24 jaar oud. Maria Anna Theoplila is geboren op 20-11-1893 in Noorbeek (L) [bron: Persoonskaart echtgenoot], dochter van Henricus Rutten en Maria Elisabeth Lousberg. Maria Anna Theoplila is overleden op 03-12-1973 in Oss, 80 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij is begraven op 07-12-1973 te Kerkhof Eikenboomgaard te Oss.

Kinderen van Willem en Maria Anna Theoplila:

1 Bèrenger Alis Mia (Bérengére) van den Bergh, geboren op 28-10-1918 in Oss [bron: Persoonskaart vader]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1918 [bron: BS Oss 1918 G-akte 330]. Bérengére is overleden op 27-10-2005 in Oss, 86 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Zij is gecremeerd op 02-07-2005 te Rosmalen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Bérengére: Correspondentieadres bij overlijden: Potgieterstraat 81, 5343 HS te Oss
Beroep:
Werkzaam geweest in het St. Annaziekenhuis te Oss [bron: John]
Bérengére bleef ongehuwd.
2 Rénée Lambert Eugene (René) van den Bergh, geboren op 19-01-1922 in Oss [bron: Persoonskaart vader] Volgt 1.2.3.3.1.
3 Irène Marie Josephine (Iréne) van den Bergh, geboren op 31-01-1925 in Oss [bron: Persoonskaart vader] Volgt 1.2.3.3.2.
4 Annanis Bérengére Marie (Annais) van den Bergh, geboren op 19-09-1931 in Oss [bron: Persoonskaart Vader] Volgt 1.2.3.3.3.


1.2.3.3.1 Rénée Lambert Eugene (René) van den Bergh is geboren op 19-01-1922 in Oss [bron: Persoonskaart vader], zoon van Wilhelmus Leonardus (Willem) van den Bergh en Maria Anna Theoplila Rutten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1922 [bron: BS Oss 1922 G-akte 28]. René is overleden op 24-05-1988 in Leiderdorp, 66 jaar oud. René trouwde, 34 jaar oud, op 09-04-1956 in Leiden met P. van Wingerden, 21 jaar oud. P. is geboren op 04-06-1934.

Kinderen van René en P.:

1 R.G.P. (Rene) van den Bergh, geboren op 16-10-1956 in Den Haag Volgt 1.2.3.3.1.1.
2 Pascal van den Bergh, geboren op 07-04-1958. Pascal is overleden op 16-09-1985 in Leiden, 27 jaar oud.


1.2.3.3.1.1 R.G.P. (Rene) van den Bergh is geboren op 16-10-1956 in Den Haag, zoon van Rénée Lambert Eugene (René) van den Bergh en P. van Wingerden. Rene trouwde met Sandra.

Kinderen van Rene en Sandra:

1 Mitchell van den Bergh, geboren op 25-03-1986 in Leiden.
2 Marcelle Pasqualle van den Bergh, geboren op 25-03-1986 in Leiden.


1.2.3.3.2 Irène Marie Josephine (Iréne) van den Bergh is geboren op 31-01-1925 in Oss [bron: Persoonskaart vader], dochter van Wilhelmus Leonardus (Willem) van den Bergh en Maria Anna Theoplila Rutten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1925 [bron: BS Oss 1925 G-akte 33]. Iréne is overleden op 28-02-1979 in Oss, 54 jaar oud [bron: Bidprentje]. Iréne trouwde, 28 jaar oud, op 05-06-1953 met Johannes (Jan) van den Hoven. Jan is overleden vóór 1979 in Oss.

Kinderen van Iréne en Jan:

1 Renee S.A. van den Hoven, geboren op 31-12-1954 in Oss Volgt 1.2.3.3.2.1.
2 Armand Jose Pierre (Manus) van den Hoven, geboren op 31-12-1954 in Oss Volgt 1.2.3.3.2.2.
3 Bernice (Bernice) van den Hoven, geboren op 19-02-1961 in Oss Volgt 1.2.3.3.2.3.


1.2.3.3.2.1 Renee S.A. van den Hoven is geboren op 31-12-1954 in Oss, zoon van Johannes (Jan) van den Hoven en Irène Marie Josephine (Iréne) van den Bergh. Renee S.A. trouwde met van Pelt. Het huwelijk werd ontbonden [bron: Berengere].

Kinderen van Renee S.A. en van Pelt:

1 Maike van den Hoven, geboren op 11-08-1977 in Oss.
2 Andre van den Hoven, geboren op 26-04-1979 in Nijmegen.

 

17 Armand van de Hoven, communiefoto voorzijde


1.2.3.3.2.2 Armand Jose Pierre (Manus) van den Hoven
(afb. 17 ) is geboren op 31-12-1954 in Oss, zoon van Johannes (Jan) van den Hoven en Irène Marie Josephine (Iréne) van den Bergh. Manus is overleden op 18-12-1985 in Rosmalen, 30 jaar oud (oorzaak: auto ongeluk te Rosmalen) [bron: Berengere/Bidprentje]. Manus:
(1) trouwde [bron: huwelijksdatum 13 juli, jaar onbekend] met Hanny van Dijk.
(2) begon een relatie met Suzan van Gemen.

Kind van Manus en Hanny:

1 Nicole Irene van den Hoven, geboren op 28-10-1979 in Oss [bron: Geboortekaartje].
Diversen:
Eerste H. communinie, 31-5-1962 [bron: Kaartje]

 

18 Bernice van de Hoven, communiefoto voorzijde


1.2.3.3.2.3 Bernice (Bernice) van den Hoven
(afb. 18 ) is geboren op 19-02-1961 in Oss, dochter van Johannes (Jan) van den Hoven en Irène Marie Josephine (Iréne) van den Bergh. Bernice trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1982 in Oss met Frans Boerboom.

Kind van Bernice en Frans:

1 Onbekend Boerboom.


1.2.3.3.3 Annanis Bérengére Marie (Annais) van den Bergh is geboren op 19-09-1931 in Oss [bron: Persoonskaart Vader], dochter van Wilhelmus Leonardus (Willem) van den Bergh en Maria Anna Theoplila Rutten. Annais is overleden op 22-01-1984 in Oss, 52 jaar oud. Annais trouwde met Martines van Hengel. Martines is geboren op 23-03-1930.

Kinderen van Annais en Martines:

1 Maup van Hengel, geboren op 31-10-1957.
2 Willem Jan van Hengel, geboren op 06-05-1959 Volgt 1.2.3.3.3.1.


1.2.3.3.3.1 Willem Jan van Hengel is geboren op 06-05-1959, zoon van Martines van Hengel en Annanis Bérengére Marie (Annais) van den Bergh. Willem Jan trouwde, 22 jaar oud, op 26-11-1981 in Oss met van de Veen. Het huwelijk werd ontbonden [bron: Berengere].

19 Leonardus Franciscus


1.2.3.4 Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh
(afb. 19 ) is geboren op 15-07-1880 in Oss, zoon van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1879 [bron: BS Oss 1879 G-akte 3]. Leo is overleden op 01-05-1941 in Oss, 60 jaar oud. Hij is begraven te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss.
Beroep:
vanaf ±1908 Houthandelaar [bron: Trouwakte]
Erfenis:
08-08-1912 Bij de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" mede eigenaar geworden in de vennootschap. [bron: Verdelingsakte 1924]
1925 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van zijn ouders. Elk kind (7) verkreeg een totaalbedrag van 8.754,885 gulden.
De houtfabriek is direct na de oorlog verkocht door zijn zoon Leo. In de oorlog is de fabriek gesloten geweest door gebrek aan hout. [bron: John/verdelingsakte]

20 Johanna Francisca Peters 1913 21 Maria Petronella van den Bergh- Spierings


Leo:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 13-07-1909 in Tilburg [bron: BS Tilburg 1909 T-akte 164] met Johanna Francisca (Jo) Peters (afb. 20 ), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leo en Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Johannes Pulles (1871-1949), Hendrikus Johannes Joseph Peters (geb. 1875), Leander Jerôme Marie Petit (geb. 1882) en Bart van den Bergh (1884-1954). Johanna Francisca is geboren op 25-06-1883 in Borne [bron: Bidprentje], dochter van Adrianus Peters en Antonia van Zeelst. Jo is overleden op 14-10-1913 in Oss, 30 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij is begraven op 17-10-1913 te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss [bron: Bidprentje].
Beroep:
Hoedenmaakster te Tilburg, voor haar huwelijk (De trouwfoto getuigt, gezien de prachtige hoed van haar beroep) [bron: Leo van den Bergh Sr.]
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 18-06-1924 in Oss [bron: Persoonkaart echtgenoot] met Maria Petronella Spierings (afb. 21 ), 30 jaar oud. Maria Petronella is geboren op 12-04-1894 om 01:00 in Oss, dochter van Adrianus Petrus Spierings en Cornelia Maria Rulings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1894 [bron: BS Oss 1894 G-akte 100]. Maria Petronella is overleden op 11-06-1961 in Horsen, 67 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij is begraven op 15-06-1961 te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss [bron: Bidprentje].

Kinderen van Leo en Jo:

1 Maria Antonia van den Bergh, geboren op 01-04-1911 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1911 [bron: BS Oss akte 92]. Maria Antonia is overleden op 17-12-1912 in Oss, 1 jaar oud [bron: BS Oss akte 144].
2 Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh, geboren op 20-05-1912 in Oss Volgt 1.2.3.4.1.
3 Maria Antonia (Mia) van den Bergh, geboren op 21-04-1913 in Oss Volgt 1.2.3.4.2.

Kinderen van Leo en Maria Petronella:

22 Cornelia Antoinet Anna (Corry) vd Bergh geb 2-2-1930

1 Rudolphus Adrianus van den Bergh
, geboren op 17-08-1925 in Oss Volgt 1.2.3.4.3.
2 Johanna Theresia Lucia (Jos) van den Bergh, geboren op 13-08-1926 in Oss Volgt 1.2.3.4.4.
3 Cornelia Antoinet Anna (Corry) van den Bergh (afb. 22 ), geboren op 02-02-1930 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1930 [bron: BS Oss 1930 G-akte 50].
Beroep:
Bibliothecaresse in Oss en Venray
4 Adriaan Cornelis Marie (Ad) van den Bergh, geboren op 20-10-1933 in Oss [bron: BS Oss 1933 G-akte no 335] Volgt 1.2.3.4.5.

 

23 Leonardus Adrianus van den Bergh, Oss 1944 24 J.M.M vd Bergh-de Reuver


1.2.3.4.1 Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh
(afb. 23 ) is geboren op 20-05-1912 in Oss, zoon van Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh en Johanna Francisca (Jo) Peters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1912 [bron: BS Oss 1912 G-akte 127].
Erfenis:
De houtfabriek is direct na de oorlog verkocht door Leo en is daarna afgebroken. In de oorlog is de fabriek gesloten geweest door gebrek aan hout.
Leo trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1945 in Oss [bron: BS Oss 1945 Huw. akte 54] met Johanna Maria Marcella (Ria) de Reuver (afb. 24 ), 31 jaar oud. Johanna Maria Marcella is geboren op 25-03-1914 in Oss, dochter van Petrus de Reuver en Gerarda Maria Hendrika van Hout. Ria is overleden op 24-08-1993 in Oss, 79 jaar oud.

Kinderen van Leo en Ria:

25 Greet van den Bergh 2002

1 Gerarda Johanna Maria (Greet) van den Bergh
(afb. 25 ), geboren op 22-05-1946 in Oss. Greet bleef ongehuwd.
2 Johanna Antonia (Jos) van den Bergh, geboren op 08-06-1947 in Oss [bron: Geboortekaartje] Volgt 1.2.3.4.1.1.
3 Leo van den Bergh, geboren op 22-10-1949 in Oss Volgt 1.2.3.4.1.2.
4 Maria Theresia (Marie-Therese) van den Bergh, geboren op 29-01-1952 in Oss [bron: Geboortekaartje] Volgt 1.2.3.4.1.3.
5 Birgitta (Birgit) van den Bergh, geboren op 06-06-1955 in Oss [bron: Geboortekaartje] Volgt 1.2.3.4.1.4.

 

26 Jos Pal-van den Bergh 2002 27 Hariraj Singh (Hari) Pal


1.2.3.4.1.1 Johanna Antonia (Jos) van den Bergh
(afb. 26 ) is geboren op 08-06-1947 in Oss [bron: Geboortekaartje], dochter van Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh en Johanna Maria Marcella (Ria) de Reuver. Jos trouwde, 23 jaar oud, op 23-01-1971 in Moorestown, New Jersey, U.S.A. [bron: Jos v.d.Bergh] met Hariraj Singh (Hari) Pal (afb. 27 ), 35 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-03-1971 in Oss [bron: Jos v.d. Bergh]. Hariraj Singh is geboren op 15-11-1935 in Askote, Uttararanchal, India.
Voorouders:
Geschiedenis familie Pal. Zie internetsite WWW.e-lopers.com/ancient_family.htm

Kinderen van Jos en Hari:

28 Raj Pal

1 Kiran Devi (Kiran) Pal
, geboren op 12-09-1971 in Camden, New Jersey, U.S.A. Volgt 1.2.3.4.1.1.1.
2 Rajiv Singh (Raj) Pal (afb. 28 ), geboren op 08-06-1974 in Salem, Viginia, U.S.A..

 

29 Kiran Pal & Geoff Pross 2002


1.2.3.4.1.1.1 Kiran Devi (Kiran) Pal
(afb. 29 ) is geboren op 12-09-1971 in Camden, New Jersey, U.S.A., dochter van Hariraj Singh (Hari) Pal en Johanna Antonia (Jos) van den Bergh.
Diversen:
Verscheidene trouwceremonies in diverse landen en culturen ondergaan met Geoff en daarover gepubliceerd op www.e-lopers.com

Kiran trouwde, 30 jaar oud, op 13-07-2002 in Radium Hot Springs, Canada B.C. [bron: www.e-lopers.com] met Geoffrey Kenneth (Geoff) Pross, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in in verschillende landen. Geoffrey Kenneth is geboren op 31-08-1970 in Kingston, Ontario, Canada, zoon van Hugh Frederick Pross en Diane Carol Boyer.

30 Gerard Seesing & Leo van den Bergh 2002


1.2.3.4.1.2 Leo van den Bergh
(afb. 30 ) is geboren op 22-10-1949 in Oss, zoon van Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh en Johanna Maria Marcella (Ria) de Reuver. Leo ging samenwonen met Gerard Seesing. Gerard is geboren op 05-04-1944 in Dinxperlo.

31 Marie Therese Reijs-
van den Bergh
32 Paul Reijs 2002


1.2.3.4.1.3 Maria Theresia (Marie-Therese) van den Bergh
(afb. 31 ) is geboren op 29-01-1952 in Oss [bron: Geboortekaartje], dochter van Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh en Johanna Maria Marcella (Ria) de Reuver. Marie-Therese trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1976 in Oss met Paulus Joseph Ignatius Maria (Paul) Reijs (afb. 32 ), 25 jaar oud. Paulus Joseph Ignatius Maria is geboren op 03-03-1951.

Kinderen van Marie-Therese en Paul:

33 Juneau Reijs 2002 34 Remy Reijs 2002

1 Juneau Reijs
(afb. 33 ), geboren op 02-08-1982 in Oss.
2 Rémy Reijs (afb. 34 ), geboren op 08-07-1985 in Oss.

 

35 Birgit van den Bergh 2002 36 Gerard de Haan 2002


1.2.3.4.1.4 Birgitta (Birgit) van den Bergh
(afb. 35 ) is geboren op 06-06-1955 in Oss [bron: Geboortekaartje], dochter van Leonardus Adrianus (Leo) van den Bergh en Johanna Maria Marcella (Ria) de Reuver. Birgit ging samenwonen met Gerard de Haan (afb. 36 ). Gerard is geboren op 30-11-1951.

37 Maria Antonia Scholten-van den Bergh 38 Hendrik Jan (Harry) Scholten


1.2.3.4.2 Maria Antonia (Mia) van den Bergh
(afb. 37 ) is geboren op 21-04-1913 in Oss, dochter van Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh en Johanna Francisca (Jo) Peters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1913 [bron: BS Oss 1913 G-akte 123].
Erfenis:
Houtfabriek van vader, Firma van den Bergh, later Firma gebroeders van den Bergh, tussen Klaphekkenstraat/Molenstraat. Verdelingsakte 1925. Totaal bedrag elk kind (7) verkregen 8.754,885 gulden. De houtfabriek is direct na de oorlog verkocht door broer Leo en daarna afgebroken. In de oorlog is de fabriek gesloten geweest door gebrek aan hout.
Mia trouwde, 35 jaar oud, op 28-10-1948 [bron: Jos Pal] met Hendrik Jan (Harry) Scholten (afb. 38 ), 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Onjuiste registratie). Hendrik Jan is geboren op 29-04-1921 in Baarn, zoon van Willem Jan Scholten en Hendrika Tesselhoff.
Beroep:
Accountant

Kinderen van Mia en Harry:

1 Maria Carmel (Carmel) Scholten, geboren op 13-09-1949 in Tilburg Volgt 1.2.3.4.2.1.
2 Norah Johanna (Norah) Scholten, geboren op 07-12-1950 in Tilburg Volgt 1.2.3.4.2.2.
3 Elisabeth Wilhelmina (Lily) Scholten, geboren op 20-11-1956 in Prince Rupert, BC, Canada Volgt 1.2.3.4.2.3.

 

39 Maria Carmel Scholten 40 Karl Heinz Koch 1969


1.2.3.4.2.1 Maria Carmel (Carmel) Scholten
(afb. 39 ) is geboren op 13-09-1949 in Tilburg, dochter van Hendrik Jan (Harry) Scholten en Maria Antonia (Mia) van den Bergh.
Beroep:
Manager Customer Service
Carmel trouwde, 20 jaar oud, in 1969 in Prince Rupert, BC, Canada [bron: Jos Pal] met Karl Heinz Koch (afb. 40 ), 23 jaar oud. Karl Heinz is geboren op 07-07-1946 in Rheda, Duitsland, adoptiezoon van Walter Koch en Anna Heybrock.

Kinderen van Carmel en Karl Heinz:

1 Nichole Michelle Koch, geboren op 11-02-1970 in Prince George, Canada BC Volgt 1.2.3.4.2.1.1.
2 Jason Arnett Koch, geboren op 01-02-1971 in Prince George, BC, Canada.

 

41 Devon, Nichole, Jason
en Derek Koch


1.2.3.4.2.1.1 Nichole Michelle Koch
(afb. 41 ) is geboren op 11-02-1970 in Prince George, Canada BC, dochter van Karl Heinz Koch en Maria Carmel (Carmel) Scholten. Nichole Michelle trouwde, 26 jaar oud, in 1996 in Prince George, Canada BC [bron: Jos Pal] met Derek Scott Moore, 26 jaar oud. Derek Scott is geboren op 07-05-1970 in Charlottetown, P.E.I., Canada, adoptiezoon van Russ Moore en Wendy Doucette.

Kinderen van Nichole Michelle en Derek Scott:

42 Kayla Moore 27-12-2004 Canada

1 Devon Scott Moore
, geboren op 11-07-2000 in Prince George, BC, Canada.
2 Kayla (Kayla) Moore (afb. 42 ), geboren op 27-12-2004 in Prince George BC Canada.
3 Kayla Michelle Moore, geboren op 27-12-2004 in Prince George BC Canada.

 

43 Hendrika Leonarda Johanna (Norah) Scholten


1.2.3.4.2.2 Norah Johanna (Norah) Scholten
(afb. 43 ) is geboren op 07-12-1950 in Tilburg, dochter van Hendrik Jan (Harry) Scholten en Maria Antonia (Mia) van den Bergh.
Functie:
Accountant
Norah:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 1971 in Prince Rupert, BC, Canada [bron: Jos Pal] met Wayne Thomas Murdock. Het huwelijk werd ontbonden in Victoria, B.C. Canada [bron: Jos Pal].
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 10-09-2005 in Cobble Hill, BC, Canada [bron: Jos Pal] met Stuart Alan (Sam) Macey, 54 jaar oud. Stuart Alan is geboren op 11-04-1951, zoon van George Stuart Macey en Margaret Betts.

Kinderen van Norah en Wayne Thomas:

1 Nancy Katherine (Nanci) Murdock, geboren op 17-11-1971 in Victoria, BC, Canada Volgt 1.2.3.4.2.2.1.
2 Robin Jason (Robin) Murdock, geboren op 04-12-1974 in Victoria, BC, Canada.
Beroep:
Vertegenwoordiger koffiegroothandel
3 Melissa Nicole Murdock, geboren op 23-08-1977 in Victoria, BC, Canada.
Beroep:
Studente rechten


1.2.3.4.2.2.1 Nancy Katherine (Nanci) Murdock is geboren op 17-11-1971 in Victoria, BC, Canada, dochter van Wayne Thomas Murdock en Norah Johanna (Norah) Scholten.
Functie:
Investeringsdeskundige

Nanci ging samenwonen met Renaud Emond.

Kinderen van Nanci en Renaud:

44 Louis-Henri-Thomas Emond
18-02-2004 Montreal

1 Louis Henri Thomas Emond
(afb. 44 ), geboren op 18-02-2004 in Montreal, Quebec, Canada.
2 Eliot Murdock King (Eliot) Emond, geboren op 16-01-2006 in Montreal, Quebec, Canada.

 

45 Elisabeth Wilhelmina Scholten 46 Donald Murray Vigue


1.2.3.4.2.3 Elisabeth Wilhelmina (Lily) Scholten
(afb. 45 ) is geboren op 20-11-1956 in Prince Rupert, BC, Canada, dochter van Hendrik Jan (Harry) Scholten en Maria Antonia (Mia) van den Bergh.
Beroep:
Receptie en verkoopassistente
Lily trouwde, 20 jaar oud, in 1976 in Prince Rupert, Canada BC [bron: Jos Pal] met Donald Murray (Don) Vigue (afb. 46 ), 21 jaar oud. Donald Murray is geboren op 03-02-1955 in North Vancouver, BC, Canada, zoon van Thomas Vigue en Jean Caponero.

Kinderen van Lily en Don:

1 Matthew Thomas Vigue, geboren op 18-07-1979 in Lethbridge, AB, Canada.
2 Christopher John (Chris) Vigue, geboren op 11-10-1981 in Lethbridge, AB, Canada Volgt 1.2.3.4.2.3.1.


1.2.3.4.2.3.1 Christopher John (Chris) Vigue is geboren op 11-10-1981 in Lethbridge, AB, Canada, zoon van Donald Murray (Don) Vigue en Elisabeth Wilhelmina (Lily) Scholten. Chris ging samenwonen met Naomi Aubichon. Naomi is geboren op 22-12-1983.

Kind van Chris en Naomi:

1 Olivia May (Olivia) Vigue, geboren op 06-06-2005 in Prince George BC Canada.

 

47 R.A. van den Bergh geb 17-8-1925 48 foto EHP vd Bergh-Wegmans geb 14-1-1924


1.2.3.4.3 Rudolphus Adrianus van den Bergh
(afb. 47 ) is geboren op 17-08-1925 in Oss, zoon van Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh en Maria Petronella Spierings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1925 [bron: BS Oss 1925 G-akte 279].
Beroep:
Chef Mercedes technisch verzorging te Utrecht [bron: Leo Sr.]
Diversen:
In militaire dienst naar Nederlands Indië uitgezonden en daar gevochten
Rudolphus Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 17-10-1954 [bron: Jos Pal] met Elisabeth Henrietta Petronella (Bets) Wegman (afb. 48 ), 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1955 [bron: Jos Pal]. Elisabeth Henrietta Petronella is geboren op 14-01-1924 in Soesterberg, dochter van A.E. Wegman en Hendrika Cornelia Jacobs.

Kinderen van Rudolphus Adrianus en Bets:

1 Leontine Gabriëlla Maria van den Bergh, geboren op 02-10-1956 in Den Haag (Scheveningen) [bron: Jos Pal] Volgt 1.2.3.4.3.1.
2 Hildegard Francis Maria van den Bergh, geboren op 22-09-1957 in Den Haag (Scheveningen).
Beroep:
Afgestudeerd in oude talen (drs), lerares in klassieke talen
3 Marie Antoinette (Mariët) van den Bergh, geboren op 22-08-1963 in Den Haag (Scheveningen).
Beroep:
Wethouder van verkeerszaken in Utrecht


1.2.3.4.3.1 Leontine Gabriëlla Maria van den Bergh is geboren op 02-10-1956 in Den Haag (Scheveningen) [bron: Jos Pal], dochter van Rudolphus Adrianus van den Bergh en Elisabeth Henrietta Petronella (Bets) Wegman.
Beroep:
Verpleegkundige in Utrecht
Leontine Gabriëlla Maria trouwde, 33 jaar oud, op 12-10-1989 in IJsselstein [bron: Jos Pal] met Wim Weijmans, 31 jaar oud. Wim is geboren op 11-01-1958 in Utrecht [bron: Jos Pal], zoon van Hendricus Johannes Weijmans en Elisabeth van Beek.

Kinderen van Leontine Gabriëlla Maria en Wim:

1 Sebastiaan Weijmans, geboren op 18-03-1985 [bron: Jos Pal].
2 Kasper Weijmans, geboren op 29-10-1986 [bron: Jos Pal].
3 Maaike Weijmans, geboren op 03-09-1988 [bron: Jos Pal].


1.2.3.4.4 Johanna Theresia Lucia (Jos) van den Bergh is geboren op 13-08-1926 in Oss, dochter van Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh en Maria Petronella Spierings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1926 [bron: BS Oss 1926 G-akte 252].
Diversen:
Gebeurtenis Huw of ov 2-9-1940 te Dongen [bron: Persoonskaart vader]
Jos trouwde, 24 jaar oud, op 08-12-1950 in Oss [bron: PK] met Leonardus Antonius Rücker, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-04-1951 in Oss [bron: Jos Pal]. Leonardus Antonius is geboren op 02-06-1921 in Amersfoort, zoon van Leonardus Herman Hubertus Rücker en Agnes Maria Hendrika de Goeijen. Leonardus Antonius is overleden op 14-06-1961 in Oss, 40 jaar oud.
Beroep:
Verkoopchef [bron: PK]

Kinderen van Jos en Leonardus Antonius:

1 Maria Agnes Josephina (Marga) Rücker, geboren op 30-03-1952 in Oss. Marga is overleden op 07-12-1993 in Gennep, 41 jaar oud.
Diversen:
Na een auto-ongeluk opgenomen geweest vanaf 10 jaar op Maria Roepaan
2 Everharda Cornelia Bernadetta (Elmy) Rücker, geboren op 06-06-1958 in Oss.
Beroep:
Afgestudeerd Juriste
3 [waarschijnlijk] Leonora Antonia Maria Petronella (Leonor) Rücker, geboren op 05-12-1961 in Oss.
Beroep:
ITC medewerkster
49 Ad van den Bergh met vlag, 19 sept 1944 voor zijn ouderlijke woning te Oss


1.2.3.4.5 Adriaan Cornelis Marie (Ad) van den Bergh
(afb. 49 ) is geboren op 20-10-1933 in Oss [bron: BS Oss 1933 G-akte no 335], zoon van Leonardus Franciscus (Leo) van den Bergh en Maria Petronella Spierings. Ad is overleden op 07-10-1999 in Woerden, 65 jaar oud.
Beroep:
Leraar bakkeropleiding in Bussum
Ad trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1962 in Oss [bron: PK] met Gertruda Anna (Gerda) Cox, 25 jaar oud. Gertruda Anna is geboren op 26-02-1937 in Oss, dochter van Antonius Albertus Cox en Elizabeth Nothhelfer.

Kinderen van Ad en Gerda:

1 Karin Elizabeth Maria (Karin) van den Bergh, geboren op 18-12-1964 in Harmelen Volgt 1.2.3.4.5.1.
2 Franciscus Leonardus Antonius (Frank) van den Bergh, geboren op 05-05-1966 in Harmelen Volgt 1.2.3.4.5.2.
3 Saskia Gertruda Adriana (Saskia) van den Bergh, geboren op 18-07-1971 in Harmelen [bron: Jos Pal] Volgt 1.2.3.4.5.3.


1.2.3.4.5.1 Karin Elizabeth Maria (Karin) van den Bergh is geboren op 18-12-1964 in Harmelen, dochter van Adriaan Cornelis Marie (Ad) van den Bergh en Gertruda Anna (Gerda) Cox. Karin trouwde, 27 jaar oud, op 11-06-1992 [bron: Jos Pal] met Petrus Cornelis (Peter) Kemp, 28 jaar oud. Petrus Cornelis is geboren op 18-01-1964 in Woerden, zoon van Anthonius Theodorus Jacobus Kemp en Tonia Hartjesveld.

Kind van Karin en Peter:

1 Elina Kemp, geboren op 08-04-1993 in Harmelen [bron: Jos Pal].


1.2.3.4.5.2 Franciscus Leonardus Antonius (Frank) van den Bergh is geboren op 05-05-1966 in Harmelen, zoon van Adriaan Cornelis Marie (Ad) van den Bergh en Gertruda Anna (Gerda) Cox.
Beroep:
Automatiseringsdeskundige
Frank trouwde, 30 jaar oud, op 29-07-1996 in Harmelen [bron: Jos Pal] met Josepha Maria (Josephine) van Oosterom, 28 jaar oud. Josepha Maria is geboren op 12-06-1968 in Utrecht, dochter van Adrianus Hendrikus Josef (Ad) van Oosterom en Marianne Erika Meckl.

1.2.3.4.5.3 Saskia Gertruda Adriana (Saskia) van den Bergh is geboren op 18-07-1971 in Harmelen [bron: Jos Pal], dochter van Adriaan Cornelis Marie (Ad) van den Bergh en Gertruda Anna (Gerda) Cox.
Beroep:
Controller
Saskia trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1998 in Akko, Israel [bron: Jos Pal] met Sami Machmood Ali Morra, 30 jaar oud. Sami Machmood Ali is geboren op 11-02-1968 in Akko, Israel, zoon van Machmood Moora en Gadizji Razi.
Beroep:
Fysiotherapeut

Kinderen van Saskia en Sami Machmood Ali:

1 Ashraf Morra, geboren op 01-01-2000 in Harmelen [bron: Jos Pal].
2 Naomi Morra, geboren op 01-03-2002 in Harmelen.

 

50 Hermanus Josephus


1.2.3.5 Hermanus Josephus (Herman) van den Bergh
(afb. 50 ) is geboren op 25-10-1882 in Oss, zoon van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1882 [bron: BS Oss 1882 G-akte 7]. Herman is overleden op 14-01-1943 in Oss, 60 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1943 te Oss [bron: Overlijdensbericht].
Beroep:
Slager/Slachter/Keurmeester [bron: John]
Erfenis:
08-08-1912 Bij de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" geen deelnemer geworden in de vennootschap. Wel is het eigendom van het pand
waarin zijn slagerij was gevestigd aan hem overgedragen. [bron: Verdelingsakte 1924/eigendomsakte Heuvelstraat 12-14, Oss]
1925 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van zijn ouders. Elk kind (7) verkreeg een totaalbedrag van 8.754,885 gulden. [bron: John/verdelingsakte]
Onroerend goed:
vanaf 03-12-1908 Herman verkreeg in 1908 samen met zijn broer Bart van zijn ouders het (nieuw gebouwde) pand op de Heuvel 18 te Oss als winkel/woonhuis
voor beiden. Bart begint een horlogerie, Herman een spekslagerij. De winkels werden op 3-12-1908 geopend. Het halve pand van zijn broer Bart (Heuvelstraat 12)
werd in 1998 verkocht. Bij de verkrijging door de onderhandse verdeling in 1912 ontstond een schuld van 9.000 gulden in de nog te verkrijgen erfenis,
te betalen door beide broers. Op 2-4-1913 komt de helft op zijn naam (eigendomsakte). Herman betaalt nog 500 gulden aan zijn broer Bart ondat het slagerijdeel
groter is dan het gedeelte van de horlogerie. Dit bedrag werd in 1925 verrekend bij de verdeling der erfenis door notaris Bijvoet te Berghem. Door vererving is
het bezit op 20-2-2000 overgaan naar Harm Collignon. [bron: Openingsadvertentie in "De STAD OSS", Verdelingsakte 1925, Eigendomsakte 1913]
Herman trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1910 in Oss [bron: BS Oss Huw. 1910 akte no 18]
met Gertruda Antonetta (Truus) van Oss, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Herman en Truus waren
de volgende getuigen aanwezig: Adrianus van Lier, Antoon van den Bergh (1876-1944) en Willem van den Bergh (1879-1944).
Gertruda Antonetta is geboren op 09-10-1887 in Oss, dochter van Gerardus van Oss en Ardina van Orsouw.
Truus is overleden op 25-02-1974 in Oss, 86 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij is begraven te Kerkhof Parochie M.O.O. te Oss.

Kinderen van Herman en Truus:

51 Toon van den Bergh


1 Antonius Gerardus (Toon) van den Bergh
(afb. 51 ), geboren op 02-04-1911 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1911 [bron: BS Oss 1911 G-akte 91]. Toon is overleden op 14-11-1962 in Oss, 51 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1955 tot 1962 Werkzaam in de slagerij van zijn vader [bron: Bidprentje]
Diversen:
Toon kon niet bij het overlijden van zijn vader aanwezig zijn. Er is kennelijk behoorlijke onenigheid met zijn ouders geweest hetgeen waarschijnlijk tot zijn vertrek naar Venezuela aanleiding heeft gegeven. Vader vraagt via het bidprentje begrip voor zijn gedrag jegens Toon. [bron: Bidprentje vader]
Toon bleef ongehuwd.
2 Gerarda Arnoldina (Zus) van den Bergh, geboren op 18-09-1912 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1912 [bron: BS Oss 1912 G-akte 234]. Zus is overleden op 11-10-1966 in Oss, 54 jaar oud [bron: PK-moeder/Bidprentje]. Zij is begraven op 14-10-1966 te Oss [bron: Overlijdensbericht]. Zus bleef ongehuwd.
3 Henriette Maria (Jet) van den Bergh, geboren op 28-10-1913 in Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1913 [bron: BS Oss 1913 G-akte 312]. Jet is overleden op 20-10-1987 in ´s-Hertogenbosch, 73 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij is begraven op 24-10-1987 te Begraafplaats Eikenboomgaard te Oss [bron: Overlijdensbericht].
Beroep:
Winkelbediening in de slagerij van vader [bron: Bidprentje]
Hobby´s:
Borduren, kaarten en koken [bron: Bidprentje]
Jet bleef ongehuwd.
4 Josephina Ardina Wilhelmina (Fien) van den Bergh, geboren op 02-12-1919 in Oss Volgt 1.2.3.5.1.
52 Fien Collignon- van den Bergh 53 Piet Collignon


1.2.3.5.1 Josephina Ardina Wilhelmina (Fien) van den Bergh
(afb. 52 ) is geboren op 02-12-1919 in Oss, dochter van Hermanus Josephus (Herman) van den Bergh en Gertruda Antonetta (Truus) van Oss. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1919 [bron: BS Oss 1919 G-akte 379]. Fien is overleden op 20-02-2000 in Oss, 80 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-2000 te Oss. Fien trouwde, 30 jaar oud, op 16-08-1950 [bron: PK-moeder] met Petrus Johannes (Piet) Collignon (afb. 53 ), 29 jaar oud. Petrus Johannes is geboren op 13-03-1921 in Rotterdam. Piet is overleden op 19-09-1955 in Oss, 34 jaar oud [bron: Bidprentje]. Hij is begraven op 23-09-1955 te Oss [bron: Overlijdensbericht].
Diversen:
Lid van het parochie zangkoor M.O.O. te Oss [bron: Overlijdensbericht]

Kind van Fien en Piet:

1 Hermanus Antonius Gerardus (Harm) Collignon, geboren op 08-07-1951 in Oss Volgt 1.2.3.5.1.1.

 

54 Harm Collignon, 31-5-1964


1.2.3.5.1.1 Hermanus Antonius Gerardus (Harm) Collignon
(afb. 54 ) is geboren op 08-07-1951 in Oss, zoon van Petrus Johannes (Piet) Collignon en Josephina Ardina Wilhelmina (Fien) van den Bergh.
Diversen:
R.K. Plechtige H. communie 31-5-1964 [bron: John/Kaartje]
Erfenis:
20-2-2000, Ouderlijke woning, gebouwd door zijn opa, Heuvelstraat 10.
Harm trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1977 in Oss [bron: John/uitnodingingskaart] met Maria Johanna (Marjo) Derksen, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Oss [bron: John/uitnodingingskaart]. Maria Johanna is geboren op 02-08-1955 in Oss.

Kinderen van Harm en Marjo:

1 Maria Johanna (Anke) Collignon, geboren op 11-08-1980 in Oss.
2 Petrus Johannes Hermanus (Peter) Collignon, geboren op 11-10-1984 in Oss.

 

55 Lambertus Rudolphus Antonius (Bart )ca 1905 56 Marie Wagemakers ca 1905


1.2.3.6 Lambertus Rudolphus Antonius (Bart) van den Bergh
(afb. 55 ) is geboren op 22-10-1884 om 16:00 in Oss [bron: Geboorte aangifte], zoon van Lambertus Rudolphus van den Bergh en Maria Antonia Westers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1884 [bron: BS Oss 1884 G-akte 220]. Bart is overleden op 17-02-1954 in Oss, 69 jaar oud [bron: P.K.].
Beroepen:
vanaf 03-12-1908 Horloger Suisse/Winkelier [bron: John/Advertentie in "DE STAD OSS".]
vanaf
±1914 Horlogemaker [bron: BS Oss 1914 huwelijksbijlagen akte 7]
Erfenis:
08-08-1912 Bij de onderhandse verdeling en scheiding "Houtfabriek te Oss" geen deelnemer geworden in de vennootschap. Wel is het eigendom van het pand in de
Heuvelstraat 12-14 te Oss overgedragen. [bron: Verdelingsakte 1924/Eigendomsakte Heuvelstraat]
1925 Verdeling van nalatenschap van zus Marie, gelijk met de verdeling van zijn ouders. Elk kind (7) verkreeg een totaalbedrag van 8.754,885 gulden.
[bron: John/verdelingsakte]
Faillisement:
1925 Hanzebank te Den Bosch, Bedrag van erfenis (2210,23 gulden) door faillisment in 1925 verloren. [bron: Spaarbankboekje]
Hobby´s:
Houden van vogels. De tuin van de Heuvelstraat was in 1950 volgebouwd met volieres.
Schilderen. Er zijn diverse (5) schilderijen van hem in de familie aanwezig. Periode ca. 1940
Onroerend goed:
vanaf 03-12-1908 Bart verkreeg in 1908 samen met zijn broer Herman van zijn ouders het (nieuw gebouwde) pand op de Heuvel 18 (later Heuvelstraat 12) te Oss
als winkel/woonhuis voor beiden. Bart begint een horlogerie, Herman een spekslagerij. De winkels werden op 3-12-1908 geopend. Het halve pand
(Heuvelstraat 12) werd in 1998 verkocht door zijn schoondochter Annie.
Bij de verkrijging door de onderhandse verdeling in 1912 ontstond een schuld van 9.000 gulden in de nog te verkrijgen erfenis, te betalen door beide broers.
Op 2/4-1913 komt de helft op zijn naam (eigendomsakte). Herman betaald nog 500 gulden aan zijn broer Bart omdat het slagerijdeel groter is dan het
gedeelte van de horlogerie. [bron: Advertentie Krant Stad Oss/Verdelingsakte 1925/Eigendomsakte 1913]
Bart trouwde, 29 jaar oud, op 28-01-1914 in Oss [bron: BS Oss 1914 Huw. akte 7] met Maria Francisca (Marie) Wagemakers (afb. 56 ), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Oss [bron: John/Trouwboekje]. Maria Francisca is geboren op 08-06-1886 in Oss, dochter van Justinus (Jos) Wagemakers en Geertruida (Gertruda) de Groot. Marie is overleden op 10-06-1946 in Oss, 60 jaar oud [bron: John/P.K.].

Kind van Bart en Marie:

1 Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh, geboren op 10-03-1915 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.

 

57 Tonnie van den Bergh(2) 58 Annie vd Bergh-Leseman,
ca 1980


1.2.3.6.1 Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh
(afb. 57 ) is geboren op 10-03-1915 in Oss, zoon van Lambertus Rudolphus Antonius (Bart) van den Bergh en Maria Francisca (Marie) Wagemakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1915 [bron: BS Oss 1915 G-akte 86]. Hij is gedoopt op 10-03-1915 in Oss [bron: R.K.-trouwboekje]. Tonnie is overleden op 16-09-1976 in Oss, 61 jaar oud [bron: John/Overlijdensbericht]. Hij is begraven op 20-09-1976 te Oss [bron: Overlijdensbericht].
Notitie bij overlijden van Tonnie: Overleden in het St. Annaziekenhuis te Oss na een kort ziekbed.
Notitie bij Tonnie: Horlogemaker/Juwelier te Oss. Heuvelstraat 12. De winkel en bovenwoning is geërfd van zijn ouders.
Beroep:
vanaf 1930 tot 01-07-1975 Juwelier/Horlogemaker (De horlogerie/juwelierszaak aan de heuvelstraat 12 te Oss werd op zaterdag 5/7/1975 definitief gesloten. De winkel werd
verhuurd als kaaswinkel.) [bron: Advertenties]
aankoop grond:
vanaf 04-10-1946 2 percelen heide totaal 59,9 are, onbebouwd. Verkocht aan dochter Mieke ca. 1967 [bron: Akte 3/4174 gem. Heesch (bij Oss)]
Tonnie trouwde, 27 jaar oud, op 27-10-1942 in Nijmegen [bron: Trouwboekje/persoonskaart] met Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman (afb. 58 ), 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Nijmegen. kerk H.P. Canisus [bron: R.K.-trouwboekje]. Johanna Wilhelmina is geboren op 02-05-1914 in Nijmegen, dochter van Cornelis Christianus (Kees) Leseman en Maria Johanna Keijzers. Zij is gedoopt op 03-05-1914 in Nijmegen [bron: R.K.-trouwboekje]. Annie is overleden op 13-07-1999 in Veghel, 85 jaar oud [bron: John]. Zij is begraven op 16-07-1999 te Oss [bron: John].
Notitie bij overlijden van Annie: Zij is overleden in het ziekenhuis te Uden aangezien er onvoldoennde plaats was in het ziekenhuis te Oss.
Beroepen:
vanaf 03-03-1930 tot 19-09-1942 Naaister (Tot haar trouwen fijnnaaister van bruidsjurken bij de firma Hassels te Nijmegen.
De huisvesting van firma Hassels is in de oorlog (22-2-1944) gebombardeerd waarbij negentien van haar collega´s omkwamen.) [bron: Getuigschrift
firma Haspels/Herdenkingsprentje firma Haspels]
vanaf
27-10-1942 tot 01-07-1975 Juwelierster (Tot de sluiting van de winkel, Heuvelstraat 12 te Oss) [bron: Beëindigingsadvertentie winkel]

Kinderen van Tonnie en Annie:

1 Maria Johanna Antonia (Mieke) van den Bergh, geboren op 01-08-1943 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.1.
2 Lambertus Cornelis Antonius Petrus (Bart) van den Bergh, geboren op 30-12-1945 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.2.
3 Antonius Cornelis Johannes (John) van den Bergh, geboren op 05-12-1947 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.3.
4 Rudolphus Hermanus Cornelis (Ruud) van den Bergh, geboren op 21-10-1949 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.4.
5 Johanna Maria Gemma (Ans) van den Bergh, geboren op 20-01-1953 in Oss Volgt 1.2.3.6.1.5.
59 +1950-34 60 Mieke en Albert trouwdag


1.2.3.6.1.1 Maria Johanna Antonia (Mieke) van den Bergh
(afb. 59) is geboren op 01-08-1943 in Oss, dochter van Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh en Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1943 [bron: BS Oss 1943 G-akte 323]. Mieke trouwde [bron: Gelegenheidsboekje] met Albert Toonen (afb. 60 ). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-04-1970 in Oss [bron: Trouwkaart/gelegenheidsboekje]. Bij het kerkelijk huwelijk van Mieke en Albert was de volgende getuige aanwezig: Bart van den Bergh (geb. 1945). Hij is een zoon van Theodorus Toonen en Waltera Christina van Vugt.

Kinderen van Mieke en Albert:

1 Sander Dorus Anton (Sander) Toonen, geboren op 24-11-1971 om 13:03 in Eindhoven [bron: Geboortekaartje]. Bij de doop van Sander waren de volgende getuigen aanwezig: Toine Cras en Jose Toonen.
2 Rutger Willem Jan (Rutger) Toonen, geboren op 22-11-1973 om 11:46 in Eindhoven. Bij de aangifte van de geboorte van Rutger waren de volgende getuigen aanwezig: Ruud Majoor en Ans van den Bergh (geb. 1953). Hij is gedoopt [bron: Geboortekaartje].
61 +1950-28 62 +1950-33


1.2.3.6.1.2 Lambertus Cornelis Antonius Petrus (Bart) van den Bergh
(afb. 61 ) is geboren op 30-12-1945 in Oss, zoon van Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh en Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1945 [bron: BS Oss 1945 G-akte 716]. Hij is gedoopt op 30-12-1945 in Oss [bron: Trouwboekje ouders].
Functie:
vanaf 1976 Hoofd medische codering St Radboudziekenhuis te Nijmegen [bron: Visitekaartje]
Diversen:
22-05-1974 Opheffing tijdschriften en boekhandel, Firma B. vanden Bergh, Molenstraat 13 te Oss [bron: Staatscourant]
Bart trouwde met Liesbeth Hendriks (afb. 62 ).

Kinderen van Bart en Liesbeth:

1 Marloes van den Bergh, geboren op 02-06-1976 in Oss [bron: geboortekaartje] Volgt 1.2.3.6.1.2.1.
2 Linda (Linda) van den Bergh, geboren op 03-05-1978 in Oss [bron: John/geboortekaartje] Volgt 1.2.3.6.1.2.2.
63 Marloes , Ronny en Vera, voorjaar 2006


1.2.3.6.1.2.1 Marloes van den Bergh
(afb. 63 ) is geboren op 02-06-1976 in Oss [bron: geboortekaartje], dochter van Lambertus Cornelis Antonius Petrus (Bart) van den Bergh en Liesbeth Hendriks. Bij de aangifte van de geboorte van Marloes waren de volgende getuigen aanwezig: Betsie Slegers en Henrie Slegers. Zij is gedoopt in Oss [bron: Geboortekaartje]. Marloes trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-2003 in Oss [bron: Gelegenheidskrantje] met Ronny van Loon.

Kind van Marloes en Ronny:

64 Vera en Marloes van Loon, voorjaar 2006

1 Elisabeth Maria (Vera) van Loon
(afb. 64 ), geboren op 15-09-2005 in Oss.
Diversen:
15-09-2005 Peter en Meter zijn Patrick en Linda van den Bergh [bron: Geboortekaartje]


1.2.3.6.1.2.2 Linda (Linda) van den Bergh is geboren op 03-05-1978 in Oss [bron: John/geboortekaartje], dochter van Lambertus Cornelis Antonius Petrus (Bart) van den Bergh en Liesbeth Hendriks. Bij de doop van Linda waren de volgende getuigen aanwezig: Ruud van den Bergh (geb. 1949) en Eva Macek (geb. 1955). Linda begon een relatie met Patrick.

65 John vd Bergh, Den Haag 1959 66 John en Nettie oktober 2001 NZ


1.2.3.6.1.3 Antonius Cornelis Johannes (John) van den Bergh
(afb. 65 ) is geboren op 05-12-1947 in Oss, zoon van Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh en Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman. Hij is gedoopt in 1947 in Oss.
Notitie bij John: Opgegroeid in Oss, na militaire dienst gaan wonen en werken in Den Haag.
Eerst diverse werkgevers in woninginrichting, V&D, 12 jaar rijksambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken, vanaf 1-6-1991 Internationaal ambtenaar bij IOM-Internationale Organisatie voor Migratie te Den Haag.

Beroep:
vanaf 01-07-1991 Adjunct-directeur bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) [bron: John]
Diversen:
vanaf 1988 tot 1991 John heeft onder zijn huis in Gouda de gewelven van het Kasteel Ter Goude (gebouwd in 1360, afgebroken in 1577) opgegraven en toegankelijk gemaakt.
Er zijn vele publicaties en krantenberichten over deze opgraving. [bron: John]
John trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1969 in Oss [bron: Trouwboekje] met Antonia Maria (Nettie) Wolters (afb. 66 ), 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-10-1969 in Oss [bron: Trouwboekje]. Bij het burgerlijk huwelijk van John en Nettie waren de volgende getuigen aanwezig: Wil Wolters en Bart van den Bergh (geb. 1945). Bij het kerkelijk huwelijk van John en Nettie waren de volgende getuigen aanwezig: Wil Wolters en Bart van den Bergh (geb. 1945). Antonia Maria is geboren op 23-10-1947 in Oosterhout-Gelderland, dochter van Antonius Bernardus Johannes (Anton) Wolters en Maria Wilhelmina van Kempen.
Notitie bij Nettie: Verpleegkundige A met BIG-registratie. Opleiding in Oss, St. Annaziekenhuis.
Werkzaam geweest in Den Haag (o.a. rusthuis Oostduin, Goetlijfstraat), Waddinxveen (oa. Wijkverpleging), Gouda (Huize Juliana, Groene Hart Zhs) en wederom Den Haag (Bronovo).


Kinderen van John en Nettie:

67 Arno 2005-2

1 Wouter Anton (Wouter) van den Bergh
, geboren op 25-11-1977 om 00:10 in Den Haag [bron: Trouwboekje ouders] Volgt 1.2.3.6.1.3.1.
2 Anton Christian (Anton) van den Bergh, levenloos geboren zoon, geboren op 08-07-1979 in Gouda [bron: Vader]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: John].
3 Arno Christian (Arno) van den Bergh (afb. 67 ), geboren op 02-10-1981 om 01:00 in Gouda [bron: Trouwboekje ouders]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Op maandag na geboorte/John]. Hij is gedoopt op 20-12-1981 in Waddinxveen, St. Victorkerk [bron: Trouwboekje ouders]. Bij de doop van Arno waren de volgende getuigen aanwezig: Els van Deursen en Theo Rijcken.
Opleiding:
vanaf 2001 Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam [bron: John]
68 Wouter 2005 69 Simone Hegge 2004


1.2.3.6.1.3.1 Wouter Anton (Wouter) van den Bergh
(afb. 68 ) is geboren op 25-11-1977 om 00:10 in Den Haag [bron: Trouwboekje ouders], zoon van Antonius Cornelis Johannes (John) van den Bergh en Antonia Maria (Nettie) Wolters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1977 [bron: Vader]. Hij is gedoopt op 19-02-1978 in Den Haag, Pascaliskerk [bron: Trouwboekje ouders]. Bij de doop van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Verleg en Mieke van den Bergh (geb. 1943).
Opleiding:
Studie Rechten, aan de Open Universiteit te Den Haag [bron: John]
Wouter ging samenwonen, 21 jaar oud, op 01-03-1999 in Den Haag [bron: Wouter] met Maria Cornelia Martina (Simone) Hegge (afb. 69 ), 22 jaar oud. Het samenlevingscontract werd op 22-12-2000 in Den Haag getekend [bron: Akte, Matzinger Eversdijk notarissen]. De samenwoning werd ontbonden op 31-12-2004 in Den Haag (beeindiging samenleving) [bron: Delingsakte]. Maria Cornelia Martina is geboren op 21-06-1976 in Monster ZH, dochter van Siem Hegge en Ria Hegge.

70 +1950-36


1.2.3.6.1.4 Rudolphus Hermanus Cornelis (Ruud) van den Bergh
(afb. 70 ) is geboren op 21-10-1949 in Oss, zoon van Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh en Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman. Hij is gedoopt in St. Anna Ziekenhuis te Oss [bron: Trouwboekje ouders]. Ruud:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1972 in Oss [bron: Trouwkaart] met Jacqueline van der Donk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Oss, Kerk M.O.O. [bron: Trouwkaart]. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1975. Jacqueline is geboren in Oss.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 14-10-1977 in Berghem bij Oss [bron: Trouwkaart] met Eva Astrid (Eva) Macek, 22 jaar oud. Eva Astrid is geboren in 1955, dochter van Hugo Antonin (Hugo) Macek en Josje (Jos) van Kolfschooten.

Kinderen van Ruud en Eva:

1 Rudolphus Anton Hugo Geurt (Ruud) van den Bergh, geboren op 17-07-1978 in Oss.
2 Kim Mirjam Johanna Aaltje (Kim) van den Bergh, geboren op 03-02-1981 in Oss [bron: Geboortekaartje] Volgt 1.2.3.6.1.4.1.

 

71 Rolf,Linda, Kim, Marloes, Sjoerd, Ruud,Arno, Rutger, Wouter, optreden 1994 oma´s 80e verjaardag


1.2.3.6.1.4.1 Kim Mirjam Johanna Aaltje (Kim) van den Bergh
(afb. 71 ) is geboren op 03-02-1981 in Oss [bron: Geboortekaartje], dochter van Rudolphus Hermanus Cornelis (Ruud) van den Bergh en Eva Astrid (Eva) Macek. Kim ging samenwonen, 20 jaar oud, op 01-01-2002 in Heesch [bron: Kaartje] met Twan van Bakel.

72 Ans vd Bergh, ca 1966


1.2.3.6.1.5 Johanna Maria Gemma (Ans) van den Bergh
(afb. 72 ) is geboren op 20-01-1953 in Oss, dochter van Antonius Lambertus Josephus (Tonnie) van den Bergh en Johanna Wilhelmina (Annie) Leseman. Zij is gedoopt op 21-01-1953 in Parochie M.O.O. te Oss[bron: Trouwboekje ouders].

73 Ruud Majoor, Heesch


Ans:
(1) trouwde, 17 jaar oud, in 1970 in Oss [bron: John] met Rudie (Ruud) Majoor (afb. 73 ). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-11-1971 in Oss, Kerk M.O.O. [bron: Trouwkaart]. Het huwelijk werd ontbonden in 1995 in Heesch. Hij is een zoon van Marinus Majoor en Margaretha Clasina Dolleman.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 19-12-1997 in Zwolle [bron: John/Trouwkaart] met Leo (Leo) Wiltvank.

Kinderen van Ans en Ruud:

74 Verjaardag Annie mei 1989 75 jaar

1 Rudolf Antoon (Rolf) Majoor
(afb. 71 ), geboren op 07-07-1977 in Heesch [bron: Geboortekaartje]. Hij is gedoopt [bron: Geboortekaartje]. Bij de doop van Rolf waren de volgende getuigen aanwezig: Loeki Sengers en Ruud van den Bergh (geb. 1949).
2 Sjoerd (Sjoerd) Majoor (afb. 74 ), geboren op 18-11-1978 in Heesch.1.3 Elizabeth van den Bergh is geboren omstreeks 1812 in Kessel (Pruissen), dochter van Petrus (Peter) van den Bergh en Elizabeth van Dint(h)e(n)(r). Elizabeth is overleden op 19-12-1858 in Vierlingsbeek, ongeveer 46 jaar oud. Elizabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-09-1838 in Vierlingsbeek [bron: Index op trouwen te Vierlingsbeek] met Peter Lamers.

1.4 Arnoldus van den Bergh is geboren op 23-08-1817 in Kessel (Pruissen) [bron: Geboorte akte uit Kessel], zoon van Petrus (Peter) van den Bergh en Elizabeth van Dint(h)e(n)(r). Arnoldus is overleden op 02-10-1891 in Bergen, 74 jaar oud [bron: Memorie van aangifte successie].
Beroep:
Molenaar te Oerle (bij Venraij) en te Bergen [bron: John]
Erfenis:
Arnoldus liet een erfenis na van 10.789,73 gulden [bron: Successieakte 2-10-1891]
Toeziend voogd:
vanaf 12-03-1838 tot 23-08-1838 Na overlijden vader onder toeziend voogdij van broer Jan gesteld. [bron: Regesten op het Vredegerecht Kanton Boxmeer]
Arnoldus trouwde, 29 jaar oud, op 05-07-1847 in Vierlingsbeek [bron: Index op trouwen Vierlingsbeek] met Frederica (Hendrica) Claassen. Bij het burgerlijk huwelijk van Arnoldus en Frederica (Hendrica) was de volgende getuige aanwezig: Jan van den Bergh (1810-1866). Zij is een dochter van Christianus Claassen en Christina Janssen. Frederica (Hendrica) is overleden vóór 1892.

Kinderen van Arnoldus en Frederica (Hendrica):

1 Jan van den Bergh. Jan is overleden.
Beroep:
Molenaar te Horst
[bron: Successieakte 2-10-1891]2 Petronella van den Bergh Volgt 1.4.2.
3 Elizabeth van den Bergh Volgt 1.4.1.
4 Christiaan van den Bergh, geboren op 05-10-1852 in Venraij [bron: Militieklapper Blz 1204, RA Maastricht] Volgt 1.4.3.
5 Peter (Pieter) van den Bergh, geboren op 24-07-1856 in Venraij [bron: Militieklapper Blz 1211, RA Maastricht]. Pieter is overleden.
Beroep:
Molenaar te Bergen [bron: Successieakte 2-10-1891]


1.4.1 Elizabeth van den Bergh, dochter van Arnoldus van den Bergh en Frederica (Hendrica) Claassen. Elizabeth is overleden. Elizabeth trouwde [bron: Successieakte 2-10-1891] met Willem van Well. Willem is overleden.
Beroep:
Herbergier te Tienzaai [bron: Successieakte 2-10-1891]

1.4.2 Petronella van den Bergh, dochter van Arnoldus van den Bergh en Frederica (Hendrica) Claassen. Petronella is overleden. Petronella trouwde [bron: Successieakte 2-10-1891] met Bernard de Ponti. Bernard is overleden.
Beroep:
Schoolhoofd te Oirloo [bron: Successieakte 2-10-1891]

1.4.3 Christiaan van den Bergh is geboren op 05-10-1852 in Venraij [bron: Militieklapper Blz 1204, RA Maastricht], zoon van Arnoldus van den Bergh en Frederica (Hendrica) Claassen. Christiaan is overleden.
Beroep:
Molenaar te Afferden [bron: Successieakte 2-10-1891]

Christiaan trouwde, 19 jaar oud, op 06-07-1872 in Vierlingsbeek [bron: Index op trouwen Vierlingsbeek] met [waarschijnlijk]Maria Antoinetta Aerts. Maria Antoinetta is overleden.

 

Index

, Sandra [Partner van 1.2.3.3.1.1]
, Frank [Partner van 1.2.3.2.3.1.2]
, Maureen [Dochter van 1.2.3.2.3.1.2]
, Leonoor [Dochter van 1.2.3.2.3.1.2]
, Jacomijn [Partner van 1.2.3.2.3.1.3]
, Patrick [Partner van 1.2.3.6.1.2.2]
Aerts, Maria Antoinetta [Partner van 1.4.3]
Aubichon, Naomi (* 22-12-1983) [Partner van 1.2.3.4.2.3.1]
Bakel van, Twan [Partner van 1.2.3.6.1.4.1]
Barneveld van, Johanna (* 21-04-1926) [Partner van 1.2.3.2.7]
Beek van, Elisabeth (* 26-12-1926) [Schoonouder van 1.2.3.4.3.1]
Berendsen, Yvonne Eleonore Maria (* 18-06-1915) [Partner van 1.2.3.2.3]
Bergh van den, Jan [Zoon van 1.4]
Bergh van den, Gerard [Zoon van 1.2.2]
Bergh van den, Didier [Zoon van 1.2.3.2.3.1.1]
Bergh van den, Coco [Dochter van 1.2.3.2.3.1.1]
Bergh van den, Eric († 05-03-1978) [Zoon van 1.2.3.2.3.3]
Bergh van den, Margot († 20-08-1980) [Dochter van 1.2.3.2.3.3]
Bergh van den, Christiaan (* 05-10-1852) [Nummer 1.4.3]
Bergh van den, Leo (* 22-10-1949) [Nummer 1.2.3.4.1.2]
Bergh van den, Pascal (* 07-04-1958, † 16-09-1985) [Zoon van 1.2.3.3.1]
Bergh van den, Mark (* 06-03-1973) [Zoon van 1.2.3.2.3.3]
Bergh van den, Marloes (* 02-06-1976) [Nummer 1.2.3.6.1.2.1]
Bergh van den, Mitchell (* 25-03-1986) [Zoon van 1.2.3.3.1.1]
Bergh van den, Adriaan Cornelis Marie (* 20-10-1933, † 07-10-1999) [Nummer 1.2.3.4.5]
Bergh van den, Annanis Bérengére Marie (* 19-09-1931, † 22-01-1984) [Nummer 1.2.3.3.3]
Bergh van den, Anton Christian (* 08-07-1979, † 08-07-1979) [Zoon van 1.2.3.6.1.3]
Bergh van den, Antonia Maria (* 26-03-1911, † 27-08-1976) [Nummer 1.2.3.2.5]
Bergh van den, Antonius Cornelis Johannes (* 05-12-1947) [Nummer 1.2.3.6.1.3]
Bergh van den, Antonius Gerardus (* 02-04-1911, † 14-11-1962) [Zoon van 1.2.3.5]
Bergh van den, Antonius Josephus (* 13-01-1876, † 11-11-1944) [Nummer 1.2.3.2]
Bergh van den, Antonius Josephus (* 25-05-1923, † 02-08-1999) [Nummer 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Antonius Lambertus Josephus (* 10-03-1915, † 16-09-1976) [Nummer 1.2.3.6.1]
Bergh van den, Arno Christian (* 02-10-1981) [Zoon van 1.2.3.6.1.3]
Bergh van den, Arnoldus (* 23-08-1817, † 02-10-1891) [Nummer 1.4]
Bergh van den, Birgitta (* 06-06-1955) [Nummer 1.2.3.4.1.4]
Bergh van den, Bèrenger Alis Mia (* 28-10-1918, † 27-10-2005) [Dochter van 1.2.3.3]
Bergh van den, Christiaan (* 01-01-1954) [Zoon van 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Christina (* ±1808, † 29-10-1890) [Nummer 1.1]
Bergh van den, Cornelia Antoinet Anna (* 02-02-1930) [Dochter van 1.2.3.4]
Bergh van den, Désirée [Dochter van 1.2.3.2.3.1]
Bergh van den, Edith Yvonne (* 16-02-1939) [Nummer 1.2.3.2.3.2]
Bergh van den, Edwin (* 07-09-1958) [Zoon van 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Elisabeth (~ 21-10-1769, † 26-08-1829)
Bergh van den, Elizabeth [Nummer 1.4.1]
Bergh van den, Elizabeth (* ±1812, † 19-12-1858) [Nummer 1.3]
Bergh van den, Esther (* 31-10-1968) [Dochter van 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Francisca Johanna (* 08-02-1880, † 26-05-1944) [Nummer 1.2.2.1]
Bergh van den, Franciscus Leonardus Antonius (* 05-05-1966) [Nummer 1.2.3.4.5.2]
Bergh van den, Franciscus Rudolphus (* 23-11-1881, † 13-12-1881) [Zoon van 1.2.3]
Bergh van den, Gerarda Arnoldina (* 18-09-1912, † 11-10-1966) [Dochter van 1.2.3.5]
Bergh van den, Gerarda Johanna Maria (* 22-05-1946) [Dochter van 1.2.3.4.1]
Bergh van den, Hendrina Christina (* ±1805, † 1813) [Dochter van 1]
Bergh van den, Henrietta Maria Antoinette (* 12-01-1909) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Henriette Maria (* 28-10-1913, † 20-10-1987) [Dochter van 1.2.3.5]
Bergh van den, Hermanus (* ±1814, † ±1837) [Zoon van 1]
Bergh van den, Hermanus Josephus (* 25-10-1882, † 14-01-1943) [Nummer 1.2.3.5]
Bergh van den, Hildegard Francis Maria (* 22-09-1957) [Dochter van 1.2.3.4.3]
Bergh van den, Irène Marie Josephine (* 31-01-1925, † 28-02-1979) [Nummer 1.2.3.3.2]
Bergh van den, Jan Harry Anton (* 25-01-1946) [Nummer 1.2.3.2.3.3]
Bergh van den, Jo(h)annes (* 1738, † 23-02-1800) [Vader van 1]
Bergh van den, Johanna (* 10-02-1801, † 29-06-1870) [Dochter van 1]
Bergh van den, Johanna (* 30-12-1837, † 19-02-1839) [Dochter van 1.2]
Bergh van den, Johanna Antonia (* 08-06-1947) [Nummer 1.2.3.4.1.1]
Bergh van den, Johanna Arnolda (* 06-02-1875, † 22-07-1938) [Nummer 1.2.3.1]
Bergh van den, Johanna Maria Antoinette (* 07-03-1903) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Johanna Maria Gemma (* 20-01-1953) [Nummer 1.2.3.6.1.5]
Bergh van den, Johanna Theresia Lucia (* 13-08-1926) [Nummer 1.2.3.4.4]
Bergh van den, Johannes (* 1810, † 15-03-1866) [Nummer 1.2]
Bergh van den, Johannes Antonius (* 07-02-1902, † 04-06-1974) [Nummer 1.2.3.2.3]
Bergh van den, Johannes Arnoldus (* 01-03-1842) [Nummer 1.2.2]
Bergh van den, Johannes Wilhelmus (* 01-07-1876, † 15-02-1940) [Zoon van 1.2.2]
Bergh van den, Johannes Wilhelmus (* 02-08-1877, † 11-04-1948) [Zoon van 1.2.3]
Bergh van den, Josephina Ardina Wilhelmina (* 02-12-1919, † 20-02-2000) [Nummer 1.2.3.5.1]
Bergh van den, Josephus Franciscus (* 31-10-1890, † 11-01-1891) [Zoon van 1.2.3]
Bergh van den, Josina Lamberta Maria (* 06-07-1904, † 26-03-1905) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Josina Lamberta Maria (* 21-07-1906, † 07-08-1906) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Juliana Leonarda Johanna (* 12-04-1910, † 03-09-1910) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Karin Elizabeth Maria (* 18-12-1964) [Nummer 1.2.3.4.5.1]
Bergh van den, Kim Mirjam Johanna Aaltje (* 03-02-1981) [Nummer 1.2.3.6.1.4.1]
Bergh van den, Lamberta Johanna Maria (* 30-12-1900, † 28-12-1989) [Nummer 1.2.3.2.2]
Bergh van den, Lambertus Cornelis Antonius Petrus (* 30-12-1945) [Nummer 1.2.3.6.1.2]
Bergh van den, Lambertus Rudolphus (* 14-03-1845, † 21-02-1924) [Nummer 1.2.3]
Bergh van den, Lambertus Rudolphus Antonius (* 22-10-1884, † 17-02-1954) [Nummer 1.2.3.6]
Bergh van den, Lambertus Rudolphus Josephus (* 09-07-1905, † 25-05-1978) [Nummer 1.2.3.2.4]
Bergh van den, Leonardus Adrianus (* 20-05-1912) [Nummer 1.2.3.4.1]
Bergh van den, Leonardus Franciscus (* 15-07-1880, † 01-05-1941) [Nummer 1.2.3.4]
Bergh van den, Leontine Gabriëlla Maria (* 02-10-1956) [Nummer 1.2.3.4.3.1]
Bergh van den, Linda (* 03-05-1978) [Nummer 1.2.3.6.1.2.2]
Bergh van den, Lucia Cornelia (* 03-03-1915) [Nummer 1.2.3.2.6]
Bergh van den, Marcel Robertus Johannes (* 15-08-1969) [Zoon van 1.2.3.2.3.4]
Bergh van den, Marcelle Pasqualle (* 25-03-1986) [Dochter van 1.2.3.3.1.1]
Bergh van den, Maria Antonia (* 01-04-1911, † 17-12-1912) [Dochter van 1.2.3.4]
Bergh van den, Maria Antonia (* 21-04-1913) [Nummer 1.2.3.4.2]
Bergh van den, Maria Johanna (* 02-02-1900) [Nummer 1.2.3.2.1]
Bergh van den, Maria Johanna Antonia (* 01-08-1943) [Nummer 1.2.3.6.1.1]
Bergh van den, Maria Johanna Wilhelmina (* 13-12-1885, † 03-03-1922) [Dochter van 1.2.3]
Bergh van den, Maria Theresia (* 29-01-1952) [Nummer 1.2.3.4.1.3]
Bergh van den, Marie Antoinette (* 04-12-1932) [Nummer 1.2.3.2.4.1]
Bergh van den, Marie Antoinette (* 22-08-1963) [Dochter van 1.2.3.4.3]
Bergh van den, Marion [Nummer 1.2.3.2.3.1.2]
Bergh van den, Monique [Nummer 1.2.3.2.3.1.1]
Bergh van den, Naamloos (* 28-07-1907, † 28-07-1907) [Zoon van 1.2.3.2]
Bergh van den, Naamloos (* 26-11-1912, † 26-11-1912) [Dochter van 1.2.3.2]
Bergh van den, Patrick [Nummer 1.2.3.2.3.1.3]
Bergh van den, Peter (* 24-07-1856) [Zoon van 1.4]
Bergh van den, Petronella [Nummer 1.4.2]
Bergh van den, Petronella (* ±1820) [Dochter van 1]
Bergh van den, Petronella Johanna (* 03-04-1840) [Nummer 1.2.1]
Bergh van den, Petrus (* 1767, † 05-02-1838) [Nummer 1]
Bergh van den, R.G.P. (* 16-10-1956) [Nummer 1.2.3.3.1.1]
Bergh van den, Raymand Rudy Jan (* 30-03-1972) [Zoon van 1.2.3.2.3.4]
Bergh van den, Rinus Anton (* 27-09-1958) [Zoon van 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Robert (* 01-09-1965) [Zoon van 1.2.3.2.7]
Bergh van den, Robert Jan (* 25-08-1947) [Nummer 1.2.3.2.3.4]
Bergh van den, Rudolphus Adrianus (* 17-08-1925) [Nummer 1.2.3.4.3]
Bergh van den, Rudolphus Anton Hugo Geurt (* 17-07-1978) [Zoon van 1.2.3.6.1.4]
Bergh van den, Rudolphus Hermanus Cornelis (* 21-10-1949) [Nummer 1.2.3.6.1.4]
Bergh van den, Rudy Jan (* 04-01-1938, † 07-09-1999) [Nummer 1.2.3.2.3.1]
Bergh van den, Rénée Lambert Eugene (* 19-01-1922, † 24-05-1988) [Nummer 1.2.3.3.1]
Bergh van den, Saskia Gertruda Adriana (* 18-07-1971) [Nummer 1.2.3.4.5.3]
Bergh van den, Wilhelmus Leonardus (* 15-04-1879, † 24-05-1944) [Nummer 1.2.3.3]
Bergh van den, Wouter Anton (* 25-11-1977) [Nummer 1.2.3.6.1.3.1]
Betts, Margaret [Schoonouder van 1.2.3.4.2.2]
Boerboom, Frans [Partner van 1.2.3.3.2.3]
Boerboom, Onbekend [Zoon van 1.2.3.3.2.3]
Bonke, F.I.M. [Partner van 1.2.3.2.5.1]
Boyer, Diane Carol (* 08-05-1945) [Schoonouder van 1.2.3.4.1.1.1]
Brandwijk, N.J. [Partner van 1.2.3.2.4.1]
Bruggecate ten, Tom [Partner van 1.2.3.2.1]
Bruggecate ten, Tom [Zoon van 1.2.3.2.1]
Caponero, Jean [Schoonouder van 1.2.3.4.2.3]
Claassen, Pieter
Claassen, Christianus [Schoonouder van 1.4]
Claassen, Frederica (Hendrica) († <1892) [Partner van 1.4]
Claassen, Johanna (* 1800, † 19-11-1875) [Partner van 1.2]
Claassen, Johannes [Schoonouder van 1.2]
Claassen, Nicolaas
Classen, Francois Jacques Marie (* 30-09-1906, † 10-09-1963) [Partner van 1.2.3.2.5]
Classen, Marjet Henriëtte (* 11-01-1938) [Nummer 1.2.3.2.5.1]
Collignon, Hermanus Antonius Gerardus (* 08-07-1951) [Nummer 1.2.3.5.1.1]
Collignon, Maria Johanna (* 11-08-1980) [Dochter van 1.2.3.5.1.1]
Collignon, Petrus Johannes (* 13-03-1921, † 19-09-1955) [Partner van 1.2.3.5.1]
Collignon, Petrus Johannes Hermanus (* 11-10-1984) [Zoon van 1.2.3.5.1.1]
Cox, Antonius Albertus [Schoonouder van 1.2.3.4.5]
Cox, Gertruda Anna (* 26-02-1937) [Partner van 1.2.3.4.5]
Cras, Toine
Derksen, Maria Johanna (* 02-08-1955) [Partner van 1.2.3.5.1.1]
Deursen van, Els
Dijk van, Hanny [Partner van 1.2.3.3.2.2]
Dijkstra, M.H.J. [Partner van 1.2.3.2.3.1]
Dint(h)e(n)(r) van, Elizabeth († >1875) [Partner van 1]
Dint(h)e(r) van, Mathijs [Schoonouder van 1]
Dolleman, Margaretha Clasina (* 15-10-1914, † 18-06-1982) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.5]
Donk van der, Jacqueline [Partner van 1.2.3.6.1.4]
Doucette, Wendy [Schoonouder van 1.2.3.4.2.1.1]
Ebben, Gerardus [Partner van 1.1]
Emond, Renaud [Partner van 1.2.3.4.2.2.1]
Emond, Eliot Murdock King (* 16-01-2006) [Zoon van 1.2.3.4.2.2.1]
Emond, Louis Henri Thomas (* 18-02-2004) [Zoon van 1.2.3.4.2.2.1]
Fransen, Jan [Partner van 1.2.1]
Gemen van, Suzan [Partner van 1.2.3.3.2.2]
Geurts, Renier Hubert [Partner van 1.2.2.1]
Goeijen de, Agnes Maria Hendrika (* 02-07-1880) [Schoonouder van 1.2.3.4.4]
Groot de, Geertruida (* 19-07-1854, † 29-01-1925) [Schoonouder van 1.2.3.6]
Haan de, Gerard (* 30-11-1951) [Partner van 1.2.3.4.1.4]
Hartjesveld, Tonia [Schoonouder van 1.2.3.4.5.1]
Hegge, Siem [Schoonouder van 1.2.3.6.1.3.1]
Hegge, Ria [Schoonouder van 1.2.3.6.1.3.1]
Hegge, Maria Cornelia Martina (* 21-06-1976) [Partner van 1.2.3.6.1.3.1]
Hendriks, Liesbeth [Partner van 1.2.3.6.1.2]
Hengel van, Maup (* 31-10-1957) [Dochter van 1.2.3.3.3]
Hengel van, Martines (* 23-03-1930) [Partner van 1.2.3.3.3]
Hengel van, Willem Jan (* 06-05-1959) [Nummer 1.2.3.3.3.1]
Heybrock, Anna [Schoonouder van 1.2.3.4.2.1]
Hout van, Gerarda Maria Hendrika (* 18-11-1871) [Schoonouder van 1.2.3.4.1]
Hoven van den, Maike (* 11-08-1977) [Dochter van 1.2.3.3.2.1]
Hoven van den, Andre (* 26-04-1979) [Zoon van 1.2.3.3.2.1]
Hoven van den, Armand Jose Pierre (* 31-12-1954, † 18-12-1985) [Nummer 1.2.3.3.2.2]
Hoven van den, Bernice (* 19-02-1961) [Nummer 1.2.3.3.2.3]
Hoven van den, Johannes († <1979) [Partner van 1.2.3.3.2]
Hoven van den, Nicole Irene (* 28-10-1979) [Dochter van 1.2.3.3.2.2]
Hoven van den, Renee S.A. (* 31-12-1954) [Nummer 1.2.3.3.2.1]
Huijkers, Johanna [Schoonouder van 1.2]
Jacobs, Hendrika Cornelia (* 09-10-1899, † 01-04-1989) [Schoonouder van 1.2.3.4.3]
Jansen, Christiaan [Partner van 1.2.1]
Janssen, Christina [Schoonouder van 1.4]
Janssen, Johanna Wilhelmina (* 15-09-1948) [Partner van 1.2.3.2.3.4]
Joosten, Johanna Justina (* 16-11-1937) [Partner van 1.2.3.2.7]
K(C)labbers, Gerardus († 24-01-1832) [Partner van 1.1]
K(C)labbers, Gerardus (* 1832) [Zoon van 1.1]
Keijzers, Maria Johanna (* 29-01-1888, † 06-01-1963) [Schoonouder van 1.2.3.6.1]
Kemp, Anthonius Theodorus Jacobus [Schoonouder van 1.2.3.4.5.1]
Kemp, Elina (* 08-04-1993) [Dochter van 1.2.3.4.5.1]
Kemp, Petrus Cornelis (* 18-01-1964) [Partner van 1.2.3.4.5.1]
Kempen van, Maria Wilhelmina (* 28-02-1914, † 24-07-2004) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.3]
Koch, Jason Arnett (* 01-02-1971) [Zoon van 1.2.3.4.2.1]
Koch, Karl Heinz (* 07-07-1946) [Partner van 1.2.3.4.2.1]
Koch, Nichole Michelle (* 11-02-1970) [Nummer 1.2.3.4.2.1.1]
Koch, Walter [Schoonouder van 1.2.3.4.2.1]
Kolfschooten van, Josje (* 23-06-1929, † 20-07-2005) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.4]
Lamers, Peter [Partner van 1.3]
Leseman, Cornelis Christianus (* 25-12-1888, † 31-08-1969) [Schoonouder van 1.2.3.6.1]
Leseman, Johanna Wilhelmina (* 02-05-1914, † 13-07-1999) [Partner van 1.2.3.6.1]
Lier van, Adrianus
Loon van, Ronny [Partner van 1.2.3.6.1.2.1]
Loon van, Elisabeth Maria (* 15-09-2005) [Dochter van 1.2.3.6.1.2.1]
Lousberg, Maria Elisabeth (* 22-08-1866, † 08-02-1947) [Schoonouder van 1.2.3.3]
Macek, Eva Astrid (* 1955) [Partner van 1.2.3.6.1.4]
Macek, Hugo Antonin (* 01-04-1911, † 15-10-1979) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.4]
Macey, George Stuart [Schoonouder van 1.2.3.4.2.2]
Macey, Stuart Alan (* 11-04-1951) [Partner van 1.2.3.4.2.2]
Majolein, Wilhelmina Hendrika Hubertina (* 07-10-1904) [Partner van 1.2.3.2.4]
Majoor, Marinus (* 11-12-1914, † 07-?-1982) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.5]
Majoor, Rudie [Partner van 1.2.3.6.1.5]
Majoor, Rudolf Antoon (* 07-07-1977) [Zoon van 1.2.3.6.1.5]
Majoor, Sjoerd (* 18-11-1978) [Zoon van 1.2.3.6.1.5]
Me(c)keren van, Ernesta (Eugencota) (* 1741, † 22-11-1804) [Moeder van 1]
Meckl, Marianne Erika [Schoonouder van 1.2.3.4.5.2]
Mekeren van, Petrus
Merkelbach, Maria († 05-06-1883) [Schoonouder van 1.2.3.2]
Moora, Machmood [Schoonouder van 1.2.3.4.5.3]
Moore, Derek Scott (* 07-05-1970) [Partner van 1.2.3.4.2.1.1]
Moore, Devon Scott (* 11-07-2000) [Zoon van 1.2.3.4.2.1.1]
Moore, Kayla (* 27-12-2004) [Dochter van 1.2.3.4.2.1.1]
Moore, Kayla Michelle (* 27-12-2004) [Dochter van 1.2.3.4.2.1.1]
Moore, Russ [Schoonouder van 1.2.3.4.2.1.1]
Morra, Ashraf (* 01-01-2000) [Zoon van 1.2.3.4.5.3]
Morra, Naomi (* 01-03-2002) [Dochter van 1.2.3.4.5.3]
Morra, Sami Machmood Ali (* 11-02-1968) [Partner van 1.2.3.4.5.3]
Murdock, Melissa Nicole (* 23-08-1977) [Dochter van 1.2.3.4.2.2]
Murdock, Nancy Katherine (* 17-11-1971) [Nummer 1.2.3.4.2.2.1]
Murdock, Robin Jason (* 04-12-1974) [Zoon van 1.2.3.4.2.2]
Murdock, Wayne Thomas [Partner van 1.2.3.4.2.2]
Nothhelfer, Elizabeth [Schoonouder van 1.2.3.4.5]
Oosterom van, Adrianus Hendrikus Josef [Schoonouder van 1.2.3.4.5.2]
Oosterom van, Josepha Maria (* 12-06-1968) [Partner van 1.2.3.4.5.2]
Orsouw van, Ardina [Schoonouder van 1.2.3.5]
Oss van, Gerardus [Schoonouder van 1.2.3.5]
Oss van, Gertruda Antonetta (* 09-10-1887, † 25-02-1974) [Partner van 1.2.3.5]
Pal, Hariraj Singh (* 15-11-1935) [Partner van 1.2.3.4.1.1]
Pal, Kiran Devi (* 12-09-1971) [Nummer 1.2.3.4.1.1.1]
Pal, Rajiv Singh (* 08-06-1974) [Zoon van 1.2.3.4.1.1]
Peeters, Antonet (* 15-12-1876, † 01-12-1912) [Partner van 1.2.3.2]
Peeters, Johannes († 04-01-1889) [Schoonouder van 1.2.3.2]
Pelt van, [Partner van 1.2.3.3.2.1]
Peters, Adrianus († 19-11-1902) [Schoonouder van 1.2.3.4]
Peters, Hendrikus Johannes Joseph (* 1875)
Peters, Johanna Francisca (* 25-06-1883, † 14-10-1913) [Partner van 1.2.3.4]
Peters, Roza Maria (* 28-02-1882, † >1944) [Partner van 1.2.3.2]
Petit, Leander Jerôme Marie (* 1882)
Ponti de, Bernard [Partner van 1.4.2]
Pross, Geoffrey Kenneth (* 31-08-1970) [Partner van 1.2.3.4.1.1.1]
Pross, Hugh Frederick (* 08-11-1942) [Schoonouder van 1.2.3.4.1.1.1]
Pulles, Arnoldus Antonius
Pulles, Helena Maria Wilhelmina (* 15-05-1906, † 01-09-1976) [Dochter van 1.2.3.1]
Pulles, Henricus Johannes (* 03-03-1871, † 09-01-1949) [Partner van 1.2.3.1]
Pulles, Johannes Adrianus (* 29-07-1876, † 23-03-1930)
Pulles, Johannes Adrianus Petrus (* 10-07-1913, † 26-07-1979) [Nummer 1.2.3.1.2]
Pulles, Johannes Petrus (* 21-05-1840, † 15-06-1908) [Schoonouder van 1.2.3.1]
Pulles, Rudolphus Lambertus Antonius (* 23-01-1912, † 30-08-1967) [Nummer 1.2.3.1.1]
Razi, Gadizji [Schoonouder van 1.2.3.4.5.3]
Reijs, Juneau (* 02-08-1982) [Zoon van 1.2.3.4.1.3]
Reijs, Paulus Joseph Ignatius Maria (* 03-03-1951) [Partner van 1.2.3.4.1.3]
Reijs, Rémy (* 08-07-1985) [Dochter van 1.2.3.4.1.3]
Reuver de, Johanna Maria Marcella (* 25-03-1914, † 24-08-1993) [Partner van 1.2.3.4.1]
Reuver de, Petrus (* 28-06-1877) [Schoonouder van 1.2.3.4.1]
Rijcken, Theo
Rulings, Cornelia Maria [Schoonouder van 1.2.3.4]
Rutten, Henricus [Schoonouder van 1.2.3.3]
Rutten, Maria Anna Theoplila (* 20-11-1893, † 03-12-1973) [Partner van 1.2.3.3]
Rücker, Everharda Cornelia Bernadetta (* 06-06-1958) [Dochter van 1.2.3.4.4]
Rücker, Leonardus Antonius (* 02-06-1921, † 14-06-1961) [Partner van 1.2.3.4.4]
Rücker, Leonardus Herman Hubertus (* 11-01-1880) [Schoonouder van 1.2.3.4.4]
Rücker, Leonora Antonia Maria Petronella (* 05-12-1961) [Dochter van 1.2.3.4.4]
Rücker, Maria Agnes Josephina (* 30-03-1952, † 07-12-1993) [Dochter van 1.2.3.4.4]
Scholten, Elisabeth Wilhelmina (* 20-11-1956) [Nummer 1.2.3.4.2.3]
Scholten, Hendrik Jan (* 29-04-1921) [Partner van 1.2.3.4.2]
Scholten, Maria Carmel (* 13-09-1949) [Nummer 1.2.3.4.2.1]
Scholten, Norah Johanna (* 07-12-1950) [Nummer 1.2.3.4.2.2]
Scholten, Willem Jan [Schoonouder van 1.2.3.4.2]
Scholts, Ruby [Zoon van 1.2.3.2.3.2]
Scholts, H. [Partner van 1.2.3.2.3.2]
Seesing, Gerard (* 05-04-1944) [Partner van 1.2.3.4.1.2]
Sengers, Loeki
Sleeuwen van, Maria Catharina (* 14-09-1915, † 26-01-1993) [Partner van 1.2.3.1.2]
Slegers, Henrie
Slegers, Betsie
Smits, Helena (* 25-07-1844, † 03-04-1908) [Schoonouder van 1.2.3.1]
Spierings, Adrianus Petrus [Schoonouder van 1.2.3.4]
Spierings, Maria Petronella (* 12-04-1894, † 11-06-1961) [Partner van 1.2.3.4]
Spoek, C.M. [Partner van 1.2.3.2.3.3]
Tesselhoff, Hendrika [Schoonouder van 1.2.3.4.2]
Thöne, Cecilia [Schoonouder van 1.2.3.2.2]
Toonen, Albert [Partner van 1.2.3.6.1.1]
Toonen, Jose
Toonen, Rutger Willem Jan (* 22-11-1973) [Zoon van 1.2.3.6.1.1]
Toonen, Sander Dorus Anton (* 24-11-1971) [Zoon van 1.2.3.6.1.1]
Toonen, Theodorus (* 25-11-1898, † 29-06-1978) [Schoonouder van 1.2.3.6.1.1]
Veen van de, [Partner van 1.2.3.3.3.1]
Verborg, H.A.J. [Partner van 1.2.3.2.6]
Verbruggen, Cornelia Geertruida Maria (* 05-01-1920, † 23-07-1999) [Partner van 1.2.3.1.1]
Verleg, Jan
Vernimmen, Franciscus (* 07-12-1851) [Schoonouder van 1.2.3.2.2]
Vernimmen, Marius Antonius (* 21-04-1897, † 30-05-1963) [Partner van 1.2.3.2.2]
Vigue, Christopher John (* 11-10-1981) [Nummer 1.2.3.4.2.3.1]
Vigue, Donald Murray (* 03-02-1955) [Partner van 1.2.3.4.2.3]
Vigue, Matthew Thomas (* 18-07-1979) [Zoon van 1.2.3.4.2.3]
Vigue, Olivia May (* 06-06-2005) [Dochter van 1.2.3.4.2.3.1]
Vigue, Thomas [Schoonouder van 1.2.3.4.2.3]
Vroomen, Johanna Maria (* 23-07-1903) [Partner van 1.2.3.2.3]
Vugt van, Waltera Christina [Schoonouder van 1.2.3.6.1.1]
Wagemakers, Justinus (* 04-09-1838, † 13-04-1903) [Schoonouder van 1.2.3.6]
Wagemakers, Maria Francisca (* 08-06-1886, † 10-06-1946) [Partner van 1.2.3.6]
Wegman, A.E. (* 1896, † 1972) [Schoonouder van 1.2.3.4.3]
Wegman, Elisabeth Henrietta Petronella (* 14-01-1924) [Partner van 1.2.3.4.3]
Weijmans, Wim (* 11-01-1958) [Partner van 1.2.3.4.3.1]
Weijmans, Hendricus Johannes (* 26-11-1923, † 20-09-1978) [Schoonouder van 1.2.3.4.3.1]
Weijmans, Kasper (* 29-10-1986) [Zoon van 1.2.3.4.3.1]
Weijmans, Maaike (* 03-09-1988) [Dochter van 1.2.3.4.3.1]
Weijmans, Sebastiaan (* 18-03-1985) [Zoon van 1.2.3.4.3.1]
Well van, Willem [Partner van 1.4.1]
Werff van de, Willem
Westers, Anthonius (* 31-01-1787, † 23-08-1863) [Schoonouder van 1.2.3]
Westers, Maria Antonia (* 27-04-1845, † 14-07-1910) [Partner van 1.2.3]
Wijsbek, Wilhelmina (* 04-09-1812, † 08-04-1879) [Schoonouder van 1.2.3]
Wiltvank, Leo [Partner van 1.2.3.6.1.5]
Wingerden van, P. (* 04-06-1934) [Partner van 1.2.3.3.1]
Wolters, Wil
Wolters, Antonia Maria (* 23-10-1947) [Partner van 1.2.3.6.1.3]
Wolters, Antonius Bernardus Johannes [Schoonouder van 1.2.3.6.1.3]
Zeelst van, Antonia (* 1853, † 21-05-1920) [Schoonouder van 1.2.3.4]
Zegers, Margaretha [Partner van 1.2.2]