Geschiedenis

Familiewapen van den Bergh

 

 

De familie van den Bergh uit het land van Cleve

 

 

 

 

Inleiding

Een familiegeschiedenis is nooit compleet. Altijd zullen er feiten bij komen. Uiteraard de hedendaagse gebeurtenissen, maar door de digitale ontsluiting van allerlei archieven is de toegankelijkheid onvoorstelbaar verbeterd ten opzichte van wat tot voor enkele jaren mogelijk was. Hierdoor komen we steeds meer over het verleden te weten. Dit maakt ook de kans op onjuistheden, fouten, kleiner. Uiteraard is de grootste zorgvuldigheid betracht. Toch zijn soms voor de hand liggende verbanden achteraf onjuist gebleken. Het meeste is door aktes en dergelijke aantoonbaar. Daarnaast is er gesteund op betrouwbare publicaties van derden.

De familiegeschiedenis is geschreven vanuit de oudst beschikbare gegevens en loopt tot de generaties geboren voor 1940. Kent u meer verhalen, laat ons dit weten. Naast de familiegebeurtenissen is voor een goede impressie ook de context waarin deze gebeurtenissen zich afspeelden belangrijk. Dit is de reden waarom ook beschrijvingen van de plaatsen en andere achtergronden zijn weergegeven. Hiermee komt het verhaal meer tot leven.

De familiegeschiedenis is geschreven als een boek echter met aanpassingen aan de mogelijkheden die een website biedt. Bijvoorbeeld bijlagen zijn niet achterin weggestopt maar gewoon tussengevoegd. Met een muisklik zijn deze over te slaan. Steeds zal het volgende hoofdstuk onder aan de “map” zijn aangegeven zodat indien gewenst in een logische volgorde kan worden doorgelezen.

 

Vervolg: Herkomst van de familie