van der Loo

De familie van de(r) Loo
De familie Van den Bergh is door huwelijk verbonden aan de familie Van de Loo. Het was de in 1778 geboren Anna Maria, dochter van Welbert van den Bergh en Anna Catharina Reintjes, die in 1797 trouwde met Gerardus van de Loo.

De familie Van de Loo behoort tot een Gelders-Kleefs geslacht, waarvan de generaties vele eeuwen teruggaan. De Van de(r) Loo’s zijn van origine een typische grensfamilie. Hun thuisland was de streek aan weerszijden van de grens tussen Nederland en Duitsland ter hoogte van Kleef. Daar hadden zij hun bezittingen, eerst in Weeze en later in Asperden. Zo is de Aspermolen tot op de dag van vandaag nog steeds familiebezit, in een ononderbroken familielijn sinds 1595. Daarvandaan zwermde de familie uit naar andere plaatsen in de buurt: onder meer Hassum en Kessel. En van daaruit ging het verder, deels westwaarts. En zo trok Gerardus van de Loo naar Ottersum, waar hij huwde met Anna Maria van den Bergh, erfdochter van de hofstede Roepaen.

Binnen de familie van de Loo is altijd veel interesse geweest in de eigen geschiedenis. Een van hen richtte in 1958 de Stichting Loo-Archief op met als doel de band tussen de familieleden te verlevendigen. Een middel om die band te verstevigen was de uitgave van een familieblad, de Loo-Kroniek, waarvan het eerste deel al in 1946 verscheen en die nog verschijnt tot op de dag van vandaag. In een van die nummers, dat hieronder is te zien en te lezen, mocht de Limburgse priester-historicus pastoor Driessen zijn verhaal vertellen over de geschiedenis van Ottersum, met daarin een prominente rol voor de Roepaen en de familie Van den Bergh. Overigens komen zijn ideeën in dit stuk over de afstamming van de familie Van den Bergh niet overeen met onze onderzoeksresultaten, zoals is terug te vinden in de genealogie van Peter van den Bergh.